Begge tunnelane stengde

Både Valderøy- og Ellingsøytunnelen er stengt. Årsaka er at ein bil i ein av tunnelane har fått motorstans, og står farleg til for anna trafikk.