Funksjonshemmede skal få en bedre hverdag

Samferdselsdepartementet har gitt over to millioner kroner til det nye prøveprosjektet for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Møre og Romsdal.

Roar Norrud Giske

Møre og Romsdal er tatt ut til det det nye prosjektet for TT-ordningen.

Foto: Ina-Kristin Reite / NRK

Prosjektet skal gi grunnlag for et bedre transporttilbud for funksjonshemmede. De statlige midlene skal komme i tillegg til fylkeskommunene sine egne midler til TT-ordningen.

Prøveprosjektet skal gjennomføres i perioden 2012–2014 i tre fylker: Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold.

– Det var en gledes dag da vi fikk beskjed om at Møre og Romsdal var et av de tre prøvefylkene, sier Karsten Aak fra Rauma, som er sentralstyremedlem i Norges Blindeforbund.

Grunnlag for nasjonal ordning

Forsøket skal omfatte 150 rullestolbrukere, blinde og svaksynte i de fem kommunene Rauma, Surnadal, Ålesund, Averøy og Vestnes.

– Det nye prøveprosjektet kan danne grunnlaget for en nasjonal ordning, sier stortingsrepresentant Jenny Klinge fra Senterpartiet.

Jenny Klinge

Behovet er stort for et bedre transporttilbud, sier stortingsrepresentant Jenny Klinge.

Foto: Trond Vestre / NRK

Godt egnet som prøvefylke

Klinge sier at slik som TT-ordningen er i dag, så har den fungert svært ulikt og ujevnt fra fylke til fylke, og fra kommune tilkommune.

– Det er per i dag et altfor dårlig transporttilbud for de funksjonshemmede. Fylket vårt er langstrakt og derfor godt egnet som prøvefylke for å synliggjøre behovet for et bedre transporttilbud, sier Klinge.

I dag har man brukt verdikuponger i TT-ordningen i Møre og Romsdal. Klinge gleder seg over at det i prøveprosjektet vil være snakk om antall turer og ikke antall verdikuponger.

– Kuponger med x antall kroner per kupong vil komme verst ut for dem som bor langt unna sentrumsområdet. Hver TT-bruker kommer til å få rundt 105 turer i året som er gratis, og uansett hvor langt unna sentrum man bor, har man rett til den samme turen, sier Klinge.

Landets dårligste ordning

Karsten Aak sier at selv om dagens TT-ordning i utgangspunktet er god, så har den veldig store ulikheter rundt om i landet.

– Møre og Romsdal har hatt en av de dårligste ordningene i landet. Det har vært avsatt minst midler per bruker, noe som har skapt store utfordringer. I min hjemkommune Rauma er det store avstander. En synshemmet kan derfor ikke kjøre gratis fra ytterkanten i kommunen til sentrum og hjem igjen, sier Aak.

Mer styring over eget liv

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier formålet med prøveprosjektet er at rullestolbrukere, blinde og svaksynte skal få et mer aktivt liv.

Magnhild Meltveit Kleppa

Brukerne vil få et mer aktivt liv, sier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Det betyr mulighet til å følge opp ungene sine på en annen måte enn en tungt funksjonshemmet person vanligvis har anledning til. Langt flere vil få mulighet til å komme seg ut blant folk. Kort og godt betyr det mer styring over eget liv, sier Kleppa.

– Jeg har vært med å kjempet TT-saken i mer enn 30 år, og er 100 prosent sikker på at denne prøveordningen vil bidra til et bedre liv, sier Karsten Aak, i Norges Blindeforbund.