AUF utfordrer moderpartiet

AUF stiller tre skolepolitiske krav til moderpartiet dersom Arbeiderpartiet skal danne ny regjering etter stortingsvalget i høst.

Astrid Eide Hoem

Astrid Eide Hoem fra Kristiansund er medlem av sentralstyret i AUF.

Foto: Trond Vestre / NRK

Kravet fra AUF er at yrkesfagene skal få et løft, at elevene skal får nye og moderne digitale hjelpemidler gjennom hele skoleløpet, og at det er helsesøster på skolen hver dag.

Dette er det viktig å få gjennomslag for, sier sentralstyremedlem i AUF, Astrid Eide Hoem.

Vaktbikkje

– Det er tre saker som er veldig viktig for Skole-Norge, og som er viktig for at vi skal få verdens beste skole. På disse områdene mener vi at det har haltet under den nåværende regjeringa. Derfor er det viktig at en Arbeiderparti-ledet regjering satser på disse tre sakene, sier Astrid Eide Hoem.

Det har alltid vært AUF sin oppgave å være vaktbikkje for Arbeiderpartiet. I perioder der Ap har dannet regjering har denne rollen vært ekstra viktig, og stortingsvalget til høsten blir avgjørende for hvem som skal styre landet de neste årene.

Selv om regjeringsalternativene er langt mer uklare enn for fire år siden står det mellom en Høyre-ledet og en Ap-ledet regjering. Skole og utdanning har vært ett av politikkområdene der det er stor uenighet mellom de to alternativene.

Behov for et løft

Når AUF nå løfter frem tre skolepolitiske krav er det fordi ungdomspartiet mener at det er tre områder der det er behov for et solid løft.

– På yrkesfag så er det sånn at en av tre ikke får mulighet til å fullføre utdanninga si. De får ikke lærekontrakt. Vi må sørge for at de får læreplass. I tillegg har yrkesfagene utdatert utstyr som ligger 30 år etter det utstyret som møter dem i arbeidslivet. Og generelt er det behov for en oppgradering. Det er fortsatt mange som skoler som har gammeldags utstyr, sier Astrid Eide Hoem.

– I tillegg må det bevilges øremerkede midler til kommunene slik at vi får på plass en helsesøster som er på skolen hver dag.

Hovedsak

Skole og utdanning er spådd å bli en av hovedsakene under årets valgkamp. Også AUF tror dette blir et svært viktig område under valgkampen.

– Ja, absolutt, ikke bare for oss politikere, men også for folk som bor i Norge. Når folk blir spurt om hva de stemmer ut fra så er ofte svaret at skolepolitikken er det aller viktigste. Det forstår godt for skolepolitikken danner grunnlaget for resten av livet til enkeltmennesker, sier Astrid Eide Hoem.