Hopp til innhold

Åtvarar mot lågare bruer

Kystverket åtvarar mot at det blir planlagt lågare seglingshøgd enn i dag når to bruer i Herøy skal renoverast. Det gjeld Nerlandsøybrua og Remøybrua. Begge bruene er i så dårleg forfatning at dei må erstattast innan få år. Kystverket meiner lågare bruer vil svekke tryggleiken for enkelte båtar fordi dei då må gå utanskjers. Det skriv Vestlandsnytt.