ATV-ulykke i Ålesund

Naudetatane i Ålesund rykker ut til Kirkegata etter at ein ATV har velta. Éin person skal vere involvert, skriv politiet på Twitter. Skadeomfang er så langt ukjent.