Åpnet Tingvoll Økopark

Etter elleve år med planlegging og arbeid åpnet endelig Tingvoll Økopark fredag. Leder av den nye parken, Kristin Sørheim (bildet), håper dette kan hjelpe Tingvoll til å ta nok et steg som økokommune. – Vi har et stort forskningmiljø innenfor biologi og økologi, og da må vi bygge på det vi kan. Dette blir et opplevelsessenter, der vi kan videreformidle til barn og unge.

Kristin Sørheim
Foto: Roar Halten / NRK