Hopp til innhold

Ansatte bekymret etter asbest-funn

Det er påvist hvit asbest på rådhuset i Hareid. Nå vil hele bygget bli undersøkt.

Hareid rådhus

Førti ansatte jobber ved rådhuset i Hareid.

Foto: Trond Vestre / NRK

Da elektrikere var ved Hareid rådhus for å legge kabler varslet de om at de hadde boret i det som kunne være en asbestplate. Mistanken om utildekte asbestplater i radiatorkanalene på rådhuset gjorde at hovedverneombud Endre Johan Ose stengte av kontoret hvor arbeidet hadde blitt utført.

Det var Vikebladet som først omtalte asbest-mistanken. Onsdag fikk kommunen svar på prøvene. Testen påviste hvit asbest. Det bekymrer de ansatte.

Endre Johan Ose

Endre Johan Ose sier at det er vanskelig å si hvor stort omfanget av asbestfiber er i rådhuset.

Foto: Arne Flatin / NRK

– Det er veldig blandede tilbakemeldinger. Noen er veldig bekymret. Vi har hatt, og har, folk som er syke. Når man da blir eksponert for dette på arbeidsplassen så er det klart at det er jo flere som spør seg selv om dette kan ha hatt noe å si, sier Ose.

– Med det er nesten ikke mulig å vite med mindre man har fått asbestose. Det blir man nesten aldri kvitt, sier han.

Vil ikke stenge av flere kontor

Asbest ble tidligere ofte brukt til å isolere bygninger. Fibrene var sterke, fleksible og brannsikre. Senere fant man ut at det å puste inn bare små mengder asbeststøv gir stor risiko for å utvikle lungesykdommer som kreft. Asbest har vært forbudt siden 1980, men Hareid rådhus ble bygget på 1960-tallet.

Derfor tar Ose for gitt at det er mer asbestplater rundt om i bygget. Flere av de 40 ansatte som har arbeidsplassen sin på rådhuset har spurt om det er trygt at det kun er ett kontor som er avstengt.

– Ikke grunn til bekymring

Det mener kommunalsjef, Kai-Rune Bjørke, som også har kontor på rådhuset, at det er. Han har ikke hørt om at ansatte har ytret bekymring. Han sier at kommunen har konferert med Arbeidstilsynet og at de ikke har fått beskjed om at det er nødvendig å stenge mer enn et kontor.

– Det jeg har fått opplyst er at så lenge asbestplatene ikke blir utsatt for noen påkjenning eller bearbeiding så er det ingen grunn til bekymring, sier Bjørke.

Polygon vil nå komme inn og vaske ned rådhuset før de vil gjøre luft- og materialundersøkelser etter mer asbest.

– Først da vil vi vite omfanget av dette, sier hovedverneombudet.