Hopp til innhold

Frykter vi har glemt hvor farlig asbest er

Arbeidstilsynet har avslørt brudd på regelverket for asbest i hver fjerde inspeksjon. Nå frykter arbeidsmedisiner Ebba Wergeland en ny bølge av kreft som skyldes asbeststøv.

Asbestfjerning

FARLIG: Reglene for å fjerne asbest krever fullt verneutstyr, slik som på dette bildet. Arbeidstilsynets undersøkelser avslører at ikke alle følger det strenge regelverket.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Asbest ble tidligere ofte brukt til å isolere bygninger. Fibrene var sterke, fleksible og brannsikre. Senere fant man ut at det å puste inn bare små mengder asbeststøv gir stor risiko for å utvikle lungesykdommer som kreft.

Mange av de gamle asbestarbeiderne fikk kreft og døde fordi de ikke hadde tilstrekkelig beskyttelsesutstyr.

Asbestfjerning

KUN EN LITEN MUNNMASKE: De gamle asbestarbeiderne fjernet livsfarlig asbest med minimalt beskyttelsesutstyr. I 1977 ble det forbudt å bruke asbestholdige produkter til isolasjon.

Foto: NRK/Arkiv

I dag må all fjerning av asbestholdige byggematerialer fra eldre bygg godkjennes av Arbeidstilsynet. Den som fjerner asbesten må ha fullt verneutstyr, og det som fjernes skal være innpakket i tett plast.

De siste fire årene har Arbeidstilsynet gjennomført i overkant av 500 tilsyn for å kontrollere om regelverket blir fulgt når det gjelder fjerning av asbest.

Resultatet er urovekkende: I ett av fire tilfeller brytes reglene.

  • I 4 av 10 tilfeller ble det reagert fordi det ikke fantes noen instruks for håndtering av asbestholdig materiale, eller fordi det ikke var sørget for tilstrekkelig vern mot asbeststøv på arbeidsplassen.
  • I mer enn tre av 10 tilfeller kunne ikke arbeidsgiver dokumentere at de som skal jobbe med asbest hadde fått nødvendig opplæring.
  • I 3 av 10 tilfeller hadde ikke arbeidsgiver sørget for å utarbeide en skriftlig instruks for håndtering av asbest og vern mot asbeststøv.
Asbest
Foto: Glen Imrie / Grafikk:

Arbeidsmedisiner Ebba Wergeland mener vi har glemt hvor farlig asbest er:

Ebba Wergeland

– I dag blir jeg spurt om å stave asbest når jeg snakker om det, og det er et skummelt tegn, sier arbeidsmedisiner Ebba Wergeland.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Jeg vil tro at hvis du tar bygningsarbeidere under 40 år, særlig de aller yngste, så har de knapt nok hørt om asbest. I dag blir jeg spurt om å stave asbest når jeg snakker om det, og det er et skummelt tegn.

Nå frykter arbeidsmedisiner Ebba Wergeland en ny bølge av kreft som skyldes asbeststøv.

Wergeland krever at alle bygninger med asbest må kartlegges. I dag har vi ingen oversikt.

– Det som må til er simpelthen at vi går ut og kartlegger asbest i bygningsmassen, uavhengig av om det skal rives i morgen eller ikke, sier Wergeland.

Arbeidstilsynet vurderer register

Ifølge Arbeidstilsynet er det på tide å finne ut om dagens tilsyn og veiledning er gode nok:

– Derfor har vi satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere om det er nødvendig med nye tiltak, svarer Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Hun nevner spesifikt at de skal vurdere om det kan være fornuftig å ha et register over hvilke bygninger som inneholder asbest, slik arbeidsmedisineren foreslår og om de burde ha et register over hvilke arbeidstakere som jobber med asbest.

Asbest

Asbest finnes fortsatt i mange gamle bygninger i Norge.

Foto: Tom Eriksen

AKTUELT NÅ