Hopp til innhold

Nå skal «trynefaktoren» lukes bort

Det skal bli slutt på eventuelle mistanker om at lærere favoriserer yndlingene sine når de setter karakterer på heldagsprøver. Nå skal besvarelsene på heldagsprøver i norsk og engelsk leveres anonymt.

Eksamen i videregående skole

Nå skal besvarelsene i norsk og engelsk leveres anonymt. Målet er å unngå at noen blir favorisert når karakter skal settes.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Nå blir ordningen innført i Møre og Romsdal. Fra før blir heldagsprøvene levert inn anonymt også i Hordaland, Rogaland og Akershus. Elevombud Monica Molvær jubler over at ordningen nå brer om seg.

Elev- og lærlingombod, Monica Molvær

Elevombud i Møre og Romsdal, Monica Molvær.

Foto: Jørgen Ask Bakke

Dette blir mer rettferdig. Elever opplever at de blir forskjellsbehandlet. Det finnes eksempel på at forskjellige elever har levert samme besvarelse til samme lærer, og de har fått forskjellige karakterer, sier Molvær.

Stort engasjement

Forslaget om anonym innlevering av prøvebesvarelser har vært diskutert i flere fora de siste årene. Stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug har vært en av forkjemperne for ordningen og engasjerte seg for forslaget allerede i 2009.

Lærerne er skeptiske til ordningen

Flere fylkeskommuner har innført ordningen. Men lærerorganisasjonene har engasjert seg mot.

– Vi lærere er skeptiske til dette prosjektet. Det er et blindspor, sier leder for Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal, Rolf Sæther.

– Trynefaktor ikke viktig

Rolf Sæther mener det er viktig for lærerne å vite hvilke elever som har levert besvarelsen som skal bedømmes. Han ønsker at prosjektet blir skrinlagt.

Noen tror kanskje at trynefaktoren er så viktig. Men vi ser jo på eksamensbesvarelsene som allerede er anonymiserte, der går karakterene som oftest ned, sier Sæther.

– Ta elevene på alvor

Elevombudet i Møre og Romsdal velger å tillegge reaksjonene fra elevene større vekt, enn tilbakemeldingene fra lærerorganisasjonene. Mange opplever forskjellsbehandling, sier Molvær.

– Det er veldig viktig at vi tar henvendelsene fra elevene på alvor og at elevene får oppleve rettferdighet, sier Monica Molvær.

– Men forstår du at lærerne opplever dette som mistillit?

Det kan nok oppfattes slik. Men vi må tenke på at dette blir innført både for elevene og lærerne. Alle skal føle seg trygge på at person ikke blir blandet inn når prøvebesvarelser skal vurderes, sier Molvær.