Frp vil samle elite-elever i egne skoler

Det stor mangel på ingeniører i Norge. Frp tror løsningen er å samle de flinkeste elevene i egne realfagsskoler. Utdanningsforbundet mener Frp sikter helt feil.

Siv Jensen

Siv Jensen mener det er lurt å opprette en superskole for realfag i hvert fylke.

Foto: Vigdig Wågø-Wares / NRK

På årsmøtet til Sør-Trøndelag Frp sa Siv Jensen at hun mener egne skoler vil gjøre det mer lukrativt for de flinkeste elevene å bli ingeniører.

– Vi ønsker å etablere nasjonale fyrtårn i hvert eneste fylke. Det skal være nasjonale videregående skoler som særlig satser på realfag, sier Jensen.

Ifølge Statistisk sentralbyrå kan Norge komme til å trenge 45 000 nye sivilingeniører i 2030. Og oljebransjen sliter allerede med å finne nok arbeidskraft.

Jensen vil bygge egne realfagsskoler i hvert fylke, der bare de beste elevene kommer inn.

– Det handler ikke om å være en eliteskole, det handler om å motivere hver eneste elev til å tenke sammenheng mellom mange år på skolebenken og enda flere i arbeidslivet, sier Jensen.

– Helt feilslått politikk

Fylkesleder i Udanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Lisbeth Strickert mener forslaget er helt bak mål.

Lisbeth Strickert

Lisbeth Strickert i Utdanningsforbundet

Foto: Hans H. Bjørstad

– Det er helt feilslått politikk for videregående skole handler om mye mer enn å ta eksamen fortest mulig. Skolen skal også gi dannelse, modning og sosialisering. Det får vi ikke gjennom segregering, sier Strickert.

Hun mener Siv Jensen like greit kan kalle det et forslag om eliteskoler.

– Når det er det beste elevene blir det jo en eliteskole, sier hun.

Strickert mener det allerede fins verktøy i skolen som kan få flere elever til å velge realfag, men at lærerne trenger mer tid.

– Den store kampen står om at lærerne må få tid til å differensiere mellom elevene. De må få tid til å lage individuelle læreplaner, gi hver elev tett oppfølging og hyppige elevsamtaler, sier Strickert.

– Bør sikte mot prestisjeuniversitet

Siv Jensen mener realfagsskolene skal få elevene til å siktre mot de store prestisjeuniversitetene i verden.

– Det handler om å komme inn på noen av de fremste universitetene i verden. Hvis noen av våre elever greier det syns jeg vi skal stimulere det, sier Jensen.

Strickert i Utdanningsforbundet syns ikke segregering er riktig vei å gå for å få flere inn på de store universitetene.

– Det handler ikke om å broile dem i full fart for da mister de masse på veien. Kunnskap skal modnes, sier hun.