NRK Meny

Ålesundstunnelane opne att

Ellingsøy- og Valderøytunnelen er opne att, etter at eit bildekk har vorte fjerna frå vegbanen.