NRK Meny

– Må ikkje snakke ned næringa

Det er ei forgubbing i sauenæringa i fylket og fare for at rekrutteringa kan svikte. Det er att vel 1000 sauebønder men leiar i Møre og Romsdal Sau og geit, Hilmar Kleppe, åtvarar mot å snakke ned næringa. – Vi treng rekruttering og må ikkje sende signal om at vi skal bygge ned næringa berre på grunn av overskot på sauekjøt eit år eller to, seier Kleppe.

Hilmar Kleppe er leiar i Møre og Romsdal sau og geit
Foto: Gunnar Sandvik / NRK