NRK Meny

– Må ikkje snakke ned næringa

Det er ei forgubbing i sauenæringa i fylket og fare for at rekrutteringa kan svikte. Det er att vel 1000 sauebønder men leiar i Møre og Romsdal Sau og geit, Hilmar Kleppe, åtvarar mot å snakke ned næringa. – Vi treng rekruttering og må ikkje sende signal om at vi skal bygge ned næringa berre på grunn av overskot på sauekjøt eit år eller to, seier Kleppe.

Hilmar Kleppe er leiar i Møre og Romsdal sau og geit
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Siste video/lyd

Det blir no arbeidd med at delar av mannskapet på den arresterte trålaren Remøy skal kunne få reise heim frå Murmansk.
Norske styresmakter arbeider for å finne ei løysing for den arresterte trålaren frå Herøy.

Om bygginga av Nordøyvegen skal kunne kome igang til hausten, må innkrevinga av bompengar godkjennast av Stortinget før sommarferien.
Det er berre tre bønder att i Geiranger. Dei meiner ein ny fellesfjøs er det som må til om det skal vere dyr i turistbygda i framtida.