– For stivbeint og for dyrt for arbeidsgiverne

Tunge aktører innenfor nærings- og arbeidslivet i Møre og Romsdal krever at regjeringa endrer permitteringsreglene for bedriftene.

Torill Ytreberg

Regiondirektør i NHO i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg, mener permitteringsreglene først og fremst skaper problemer i distrikts-Norge.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Fra 1.januar 2014 innførte regjeringen to endringer i permitteringsreglene. Arbeidsgivers betalingsansvar økte fra 10 til 20 dager. Samtidig ble permitteringslengden redusert fra 30 til 26 uker.

NHO, LO, Maritimt Forum Nordvest og Maritim Forening for Søre Sunnmøre ber om at disse endringene blir reversert.

Frykter flere oppsigelser

Permitteringsreglene fører til at bedriftene må si opp ansatte istedenfor å permittere dem i dårlige tider, sier regiondirektør i NHO Torill Ytreberg.

– Regelverket er for stivbeint og for dyrt for arbeidsgiverne. Vi mener at arbeidsgivernes betalingsansvar bør reduseres til 10 dager slik det var før og at permitteringslengden bør opp igjen til 30 uker eller mer, sier Torill Ytreberg.

– Problemet er størst ute i distrikts-Norge. I tettbygde strøk og i områder der bedriftene ligger tett får vi den mobiliteten som regjeringen ønsker. Men kommer du ut i distriktene der det gjerne er en stor hjørnesteinsbedrift som sysselsetter veldig mange i området er situasjonen en annen. Mange av de som blir sagt opp, blir gående arbeidsledig lenge istedenfor at vi holder de inne i bedriftene, sier regiondirektøren i NHO.

I et brev til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson krever NHO, LO, Maritimt Forum Nordvest og Maritim Forening for Søre Sunnmøre at han straks tar et initiativ for å endre permitteringsreglene.

– Bedriftene merker situasjonen

Den økonomiske situasjonen er blitt langt mer utfordrende for næringslivet det siste året. Regiondirektøren i NHO i Møre og Romsdal sier bedriftene er svært opptatt av permitteringsreglene.

– Vi får tilbakemelding fra flere bedrifter som forteller at de må si opp ansatte istedenfor å permittere. Bedriftene ønsker å permittere fordi de vet at situasjonen vil snu. Men med det regelverket som vil har nå blilr det for dyrt og for lite fleksibelt, sier Torill Ytreberg.

– Vi håper jo at veksten skal ta seg opp igjen etterhvert. Om det skjer til høsten eller til neste år er vanskelig å si, men vi håper at det skjer til høsten. Da er det viktig at bedriftene beholder kompetansen, sier Ytreberg.