Hopp til innhold

– Fokus er å ta vare på beboerne

31. august stenger Volsdalen statlige mottak i Ålesund dørene. Det betyr at mange asylsøkere må ha nytt sted å bo. – Dette er selvfølgelig ei trist melding å få, sier mottaksleder Peter Vonstad.

Volsdalen asylmottak

170 beboere bor nå på asylmottaket som legges ned 31. august.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

I sommer blir elleve asylmottak for mindreårige asylsøkere og seks ordinære asylmottak lagt ned. Til sammen forsvinner nesten 1.500 mottaksplasser

Asylmottaket i Ålesund som åpnet i fjor har vært Norges største med 240 plasser. Nå er det 170 som bor der. Mottaksleder Peter Vonstad sier at beskjeden om at de må legge ned er trist både for beboere og ansatte.

– Vi har jobbet hardt for få opp mottaket og synes ting begynner å fungere veldig bra både teknisk i tillegg til samarbeidet med mange gode partnere.

Mange som må flytte til andre mottak

Det siste året har antallet beboere på asylmottakene her i landet falt fra 26.400 til 10.100 nå i midten av april. Det er nesten ti år siden det var så få asylsøkere på mottak her i landet.

UDI følger et økonomisk krav om at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk. Dette er fjerde gang UDI legger ned mottak så langt i år. I mars fikk fem mottak varsel om nedleggelse. Derfor er ikke mottakslederen i Ålesund overrasket.

– Det er ikke uventet at vi blir lagt ned. Det legges ned 4–6 ordinære mottak i måneden.

For de 170 beboerne prøver de ansatte nå å gjøre nedbyggingstiden best mulig.

– Nå er det om å gjøre å få flest mulig ut i kommuner og eventuelt å få de som har mulighet til å returnere til å returnere, slik at færrest mulig må flytte til andre mottak, sier Vonstad.

Han vet ikke hvor mange som vil måtte flytte til andre mottak men tror det kan bli snakk om 40–50 personer.

– Vårt hovedfokus er å ta vare på alle beboerne. Vi må se på de sårbare gruppene, barnefamilier og personer med ekstra utfordringer, og få de til kommuner så snart som mulig. Eventuelt må vi flytte dem til andre mottak der de kan fortsette videre skolegang og være klar til oppstart til høsten igjen, sier han.