Hopp til innhold

– Forferdeleg feil å legge ned asylmottak

SUNNDAL (NRK): UDI har bestemt seg for å legge ned asylmottaket på Sunndalsøra. Det nektar befolkninga å godta utan kamp. Dei meiner asylmottaket må bestå så lenge folk i verda treng asyl.

Aksjon for asylmottaket i Sunndal

Det var truleg over 1000 menneske på arrangementet i Sunndal søndag kveld. Tittel for arrangementet var «Gje meg hånda du, ven».

Foto: Ingunn Karijord / NRK

I dag var fleire hundre sunndalingar samla i sentrum av nordmørsbygda for å protestere mot nedlegginga. Under arrangementet blei det mellom anna servert mat frå mange verdsdelar. Det var bakels og graut frå Nordmøre og vårrullar, samboso og eit utal internasjonale rettar. Det heile var ein del av markeringa for å bevare mottaket.

Det er forferdeleg feil å legge ned mottak når vi veit kor mange flyktningar i Europa som treng at vi strekkjer ut ei hand, seier initiativtakar Kjersti Ramsøy Halle.

Aksjon mot nedlegging av asylmottaket Sunndal

Dette er initiativtakarane til markeringa søndag. Lajla Wennevold, Ane Wennevold, Eva Grilling, Lina Engelsrud og Kjersti Ramsøy-Halle.

Foto: Ingunn Karijord / NRK

– Vi må seie frå

Under arrangementet var det underhaldning i Sunndal kulturhus og deretter ei omfattande markering ute på torget. Det heile blei avslutta med eit fakkeltog frå Øratorget til asylmottaket.

Asylmottaket på Sunndalsøra er eit av dei eldste i Noreg. Mottaket har 35 tilsette og kontrakten mellom UDI og mottaket er sagt opp frå 1. oktober. Siste driftsdagen ved mottaket blir 31. desember.

– No ønskjer vi å få seie ifrå høgt og tydeleg. Det er feil å legge ned mottaket. Menneske er framleis på flukt, seier Ramsøy-Halle.

– Rokkar ved noko grunnleggande

På Sunndalsøra har det blitt eit stort engasjement i samband med protestane mot å legge ned mottaket.

– Dette vedtaket rokkar ved noko grunnleggande i sjela mi og alt eg trur på. Om vi ikkje no tyr til alle dei midla vi har for å markere at vi er usamde kan eg nesten ikkje leve med meg sjølv. Vi må gjere det som står i vår makt for å stoppe nedlegginga, seier Ane Wennevold.

Wennevold understrekar at arrangementet søndag ikkje er slutten på protestane mot nedlegginga. Kampanjen skal halde fram så lenge det er aktivitet ved mottaket.

– Då startar vi kampanjen «Få mottaket tilbake», seier Wennevold.

Sunndal asylsøkermottak

Asylmottaket i Sunndal.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Ein del av folkesjela

Om lag heile mottaket var også engasjert i markeringa. Rådet for bebuarane var med og laga mat. Dei har også vore med på mykje av den praktiske førebuinga i forkant av arrangementet.

– Dette er ei fin markering. Dette betyr mykje for folk i Sunndal, seier ordførar i Sunndal Ståle Refstie.

Refstie har møtt Mørebenken på Stortinget denne veka. Og han la fram ei bøn om at mottaket måtte oppretthaldast. Han legg vekt på at asylmottaket spelar ei viktig rolle i integreringsarbeidet. Mottaket skal vere det einaste i sitt slag som har barnehage.

Sunndal har vunne Benjaminprsen og har vore nominert til årets inetgreringskommune to gongar.

– Det spørst om UDI og regjeringa snur. Men dette er eit folkeleg uttrykk for kva dette betyr i Sunndal. Vi har hatt 30 år med mottak og flyktningebusetting. Dette har blitt ein del av folkesjela vår. Vi må jobbe vidare opp mot Stortinget for å formidle kvifor vi tykkjer dette er viktig, seier Refstie.

– Uaktuelt å snu

UDI har tidlegare uttalt at det ikkje er aktuelt å gjere om på vedtaket om å legge ned mottaket i Sunndal.

– Vi opplever eit lågare behov for asylmottak og difor blir det lagt ned mange mottak i heile landet. Det skuldast at vi har fått god kontroll på tilstrøyminga av asylsøkjarar. Sånn sett er det av det gode at vi no kan legge ned, sa statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen til NRK i september.

– Framleis behov for asylmottak

Dei engasjerte innbyggarane i Sunndal kjøper ikkje argumentasjonen om at mottaket må leggast ned fordi tilstrøyminga av asylsøkjarar til Noreg har minka.

– Asylmottak dei kan vi legge ned når menneska ikkje lenger har behov for asyl. Så lenge menneska framleis har behov for asyl må mottaka bestå. Ferdig snakka, seier Ane Wennevold.