– Flere bryter loven

Flere bedrifter enn tidligere bryter loven, ifølge LO. Under deres årlige sjekk av bedrifter, hadde 40,5 prosent av dem brutt loven. Fylkene som øker mest er Aust-Agder (53,6 %), Vest-Agder (59,3 %), Hordaland (41,2 %) og Møre og Romsdal (29,8 %). Det vanligste bruddet var verneombudsbestemelsen, men LO fant også flere brudd på pausebestemmelser, overtidsregler, arbeidstid, arbeidskontrakt og overvåkning.