LO: – 40 prosent jobber under ulovlige forhold

Flere bedrifter enn tidligere bryter loven, ifølge LO. Under deres årlige sjekk av bedrifter, hadde 40,5 prosent av dem brutt loven.

Narvesen pølser

SOMMERJOBB: Et presset arbeidsmarked fører til at mange unge skriver under på ymse kontrakter, ifølge ungdomsrådsgiver i LO, Pål Henriksen Spjelkavik. Illustrasjonsfoto.

Foto: Espen Breivik / NRK

I år som i fjor gjorde LOs sommerpatrulje uanmeldte besøk hos bedrifter rundt om i landet for å sjekke arbeidsforholdene til ungdom i sommerjobb. I sommer har LO besøkt rundt 7000 arbeidsplasser og av dem er det 40,5 prosent som hadde begått lovbrudd. Det er en økning fra i fjor som lå på 36,5 prosent.

– 40,5 prosent av sommervikarene vi har pratet med jobber under ulovlige forhold. Dette viser et fortsatt presset arbeidsliv for mange unge, sier ungdomsrådsgiver i LO, Pål Henriksen Spjelkavik.

– Det er tilfeldig hvilke bedrifter dere besøker. Hvordan kan dere være sikre på at disse tallene er troverdige?

– Vi gjennomfører sommerpatruljen ganske likt fra år til år. Tallene vi har er basert på intervju, så vi er avhengig av at folk forteller oss sannheten, men det tror vi i veldig stor grad skjer.

Presset arbeidsmarked

Et marked for arbeidsgivere mener Spjelkavik kan være en av årsakene til økningen i antall brudd. Unge arbeidstakere blir spesielt utsatt ettersom flere av dem møter arbeidslivet for første gang, og dermed ikke kjenner til sine rettigheter som arbeidstaker.

– Unge ønsker så gjerne å få sommerjobb. Dette gjør at de ofte skriver under på ymse kontrakter, sier Spjelkavik.

Mange foreldre ringer inn til oss og er bekymret over at barna deres jobber lange dager.

Pål Henriksen Spjelkavik
Pål Henriksen Spjelkavik LO Ungdomsrådgiver

MANGE RINGER: Ifølge ungdomsrådsgiver i LO, Pål Henriksen Spjelkavik, ringer flere foreldre inn til sommerpatruljen fordi de er bekymret for barna sine.

Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

Brudd på arbeidstid

Det vanligste bruddet var verneombudsbestemelsen, men LO fant også flere brudd på pausebestemmelser, overtidsregler, arbeidstid, arbeidskontrakt og overvåkning. 11,9 prosent gjaldt brudd på arbeidstiden. Ifølge arbeidsmiljøloven skal ikke alminnelig arbeidstid være over ni timer per døgn. Dersom dette overskrides forutsetter det skriftlig avtale.

– Mange foreldre ringer inn til oss og er bekymret over at barna deres jobber lange dager, sier Spjelkavik.

Økning på Vestlandet

Fylkene som øker mest er Aust-Agder (53,6 %), Vest-Agder (59,3 %), Hordaland (41,2 %) og Møre og Romsdal (29,8 %). Mens Rogaland er det fylket som har ligget jevnt høyt de siste årene.

– Det er en spesiell økning i de fylkene som har hatt økning arbeidsledigheten på grunn av oljeprisnedgangen. Det gjør at arbeidsmarkedet blir presset, sier han.

Tar de unge på alvor

Direktør for tariff og medlemstjenester i NHO, Nina Melsom, inntrykk av at deres medlemsbedrifter tar arbeidsvilkårene til de unge på alvor.

– De ønsker å være gode forbilder og vil gi de unge et godt møte med arbeidslivet, sier tariffdirektør, Nina Melsom.

– Når LO sier at fire av ti jobber under ulovlige forhold, tenker du at de overdriver?

– Jeg har ikke noe grunnlag for å si at de overdriver. Tvert imot har jeg god grunn til å tro at de gjør en god jobb.

– Når det gjelder bruddene, har jeg ikke hatt mulighet til å gå inn i dette tallmaterialet. Mitt overordnet inntrykk er at våre medlemmer gjør en innsats for å ta vare på de unge.

Ifølge Melsom har NHO laget nettsaker i forbindelse med sommerferien og gått ut med informasjon til medlemsbedriftene.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger