– Dette er et frekt navneran

Stortingspolitikerne fra Møre og Romsdal mener det blir helt feil å bruke Vestlandet som navn på det nye fylket som Sogn og Fjordane og Hordaland skal bygge.

Laster kart, vennligst vent...

VESTLANDET: Det nye storfylket omfatter langt mindre enn hele landsdelen med navnet Vestlandet.

Sogn og Fjordane og Hordaland blir slått sammen, og fylkestinget i begge fylkene har med klart flertall vedtatt at Vestlandet skal være navnet på det nye fylket.

Sterk kritikk

Navnevalget møter sterk kritikk fra flere hold. I Møre og Romsdal føler både politikere og folk at de blir fratatt retten til å kalle seg vestlendinger.

Nesten alle stortingspolitikerne fra Møre og Romsdal reagerer på at det bare er Sogn og Fjordane og Hordaland som skal være Vestlandet.

Fredric Holen Bjørdal

Fredric Holen Bjørdal (Ap) håper at navnet Vestlandet blir omgjort.

Foto: Bernt Sønvisen

– Jeg synes dette er et frekt navneran. Vi er mange i Møre og Romsdal som regner oss som vestlendinger, både i kultur og dialekt. At Hordaland og Sogn og Fjordane nå har bestemt at vi ikke lenger skal få være det, er provoserende. Det blir litt som om Nordland fylke skulle gjort krav på å kalle seg Nord-Norge, sier Fredric Holen Bjørdal (Ap).

Spørsmål til kommunalministeren

Holen Bjørdal har sendt et skriftlig spørsmål til kommunalminister Jan Tore Sanner. Bjørdal vil vite hva Sanner synes om navnet, og hvilke kriterier Sanner vil legge til grunn ved godkjennelse av navnet.

Vetle Wang Soleim

Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim (H).

Foto: Trond Vestre / NRK

Men også blant de borgerlige stortingsrepresentantene blir navnevalget møtt med kritikk.

– Nei, jeg synes ikke at det blir riktig, sier Vetle Wang Soleim (H).

– Jeg syns at dette navnevalget er uheldig, sier Steinar Reiten (KrF).

Avslappet forhold

Jan Steinar Engeli Johansen

Stortingsrepresentant Jan Steinar Engeli Johansen (Frp).

Foto: Trond Vestre / NRK

Den eneste som ikke ser noen grunn til å reagere, er Jan Steinar Engeli Johansen (Frp)

– Akkurat dette har jeg et ganske avslappet forhold til. «Barnet» må få et navn og Vestlandet er i så måte ikke det verste de kunne komme på.

Daniel Ims i Språkrådet meiner det nye storfylket bør ha eit anna namn.

Regionreformen

Regionreformen som innebærer at antall fylker blir redusert fra 19 til 11, ble vedtatt i Stortinget våren 2017.

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland startet på et tidlig tidspunkt forhandlinger om å bygge en felles vestlandsregion. De inngikk en intensjonsavtale, men den ble nedstemt i fylkestinget i Rogaland. De to andre fylkene gikk nye runder som til slutt endte med sammenslåing.

Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok at fylket skulle bestå som i dag uten å ha samtaler med nabofylkene. Senere ble Møre og Romsdal fylkeskommune pålagt å gjennomføre slik nabosamtaler, men resultatet av samtalene med Sogn og Fjordane, Trøndelag og Oppland var at vedtaket ble stående.

– Ingen interesse fra Møre og Romsdal

Jenny Følling reagerer på forslag ny fordeling av rasmidlar.

Jenny Følling (Sp) er fylkesordfører i Sogn og Fjordane.

Foto: Oddleif Løset / NRK

Men fylkesordføreren i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp), mener at Møre og Romsdal ikke har vist noen interesse for Vestlandet under prosessen.

– Det har ikke vært noen som helst interesse for å diskutere verken vestlandsregion eller navn. Under møtet på Nordfjordeid gjorde ikke fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap), noe annet enn å kvittere ut vedtaket som fylkestinget har gjort. Og navnet Vestlandet har ligget inne i intensjonsavtalen i over ett år, sier Følling.