Hopp til innhold

– Dette er en utidig omkamp

Ordfører i Sunndal, Ståle Refstie (Ap), ber om at den såkalte togbussen mellom Kristiansund og Oppdal blir opprettholdt når fylkestinget behandler fylkeskommunens økonomi over helga.

En nedleggelse vil ha store negative konsekvenser for folk og næringsliv på Indre Nordmøre, sier Refstie til NRK.

– Vi hadde en grundig prosess om dette for under et års siden som konkluderte med at den burde opprettholdes så dette forslaget er en utidig omkamp.

Refstie mener det er hårreisende å legge ned tilbringertilbudet til Dovrebanen som han mener også er et viktig tilbud for lokalbefolkninga.

– Jeg har den tiltro til fylkespolitikerne at jeg tror dette må ha passert uten at de har vært klar over det. Det har vært godt gjemt i saksframlegget.

Også Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR) og ordføreren i Oppdal mener at bussen må opprettholdes. I en pressemelding skriver de:

– Togbussen er i dag det eneste kollektivtilbudet som binder Kristiansund sammen med Oppdal og tilgang til E6 og jernbanen. Med forgreininger til også Molde og Surnadal vil en nedleggelse føre til at det ikke er mulig å reise kollektivt til og fra toget hverken fra Kristiansund, Tingvoll, Sunndalsøra, Surnadal eller Eidsvåg.

Jonas Maas Nilsen, gruppeleder i MDG Møre og Romsdal, sier at deres klare standpunkt er at ruten må bestå.

– På fylkestinget kommer vi til å fremme et forslag om å bevare denne bussruten, så håper jeg at de andre partiene også vil se verdien av denne ruten, sier han.

Ståle Refsti
Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK