– Dette er en stor seier

Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok i formiddag en uttalelse der de støtter at alternativene til Møreaksen blir utredet. Statens Vegvesen skal utrede både Romsdalsaksen, fortsatt fergetilbud og bruløsning på Møreaksen. Men politikerne klarte ikke å bli enige om innholdet i uttalelsen. Et forslag fra Frank Sve (Frp) som opprinnelig inneholdt et krav om at utredningen skal gjøres av kompetente fagmiljø som har tillitt i befolkninga, ble endret, men likevel nedstemt. Et tilleggskrav fra Miljøpartiet De Grønne om at utredningene skal inneholde et miljø- og klimabudsjett ble enstemmig vedtatt. Carl Johansen (MDG) sier at dette er en stor seier.

Carl Johansen, Miljøpartiet De Grønne
Foto: Trond Vestre / NRK