80 millioner til opprydding

Miljødirektoratet belønner ideer som kan hjelpe til å rydde opp forsøplingen i havet og langs kysten. Miljødirektoratet er i gang med tiltak for å rydde opp i marin forsøpling og har satt av 80 millioner i tilskudd til ideer for å rydde havet. – Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende miljøproblem. Det truer dyrelivet langs kysten og i havet, det er en fare for sjømaten og faktisk all bruk av kyst- og havområdene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Mikroplast i vann
Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK