110-sentralen i nye lokaler

I dag tar 110-sentralen i Møre og Romsdal i bruk splitter nye lokaler, vegg i vegg med politiets operasjonssentral i Ålesund. Avdelingsleder Kjetil Vikås sier målet med samlokaliseringen skal komme den nødstilte til gode, blant annet ved at etatene får større forståelse for hverandres oppgaver.


Kjetil Vikås
Foto: Trond Vestre / NRK