NRK Meny
Normal

Advent: Sjå svaret på oppgåva i luke 10

Denne gongen fortel vi ikkje noko om kvar i landet vi skal. Vi vil jo ikkje avsløre svaret før svarfristen er ute.

Dette er Christian og Berit Gulbrandsen som levde i eit verna hus frå 1700-talet. I kva kommune budde dei?

Adventskalenderen. Oppgåve 10.desember

Men i programmet som denne oppgåva er henta frå møtte vi Christian og Berit Guldbrandsen. Dei levde i eit verna hus frå 17.00-talet. I dag vil vi gjerne vite kvar i landet dei to budde.

I kva kommune budde Christian og Berit Gulbrandsen?

Adventskalenderen. Spørsmål 10. desember

Vi har trekt ut ein vinnar. Det er Hanne Christin Finne frå Vik i Sogn.

Og det er nesten for utruleg til å vere sant. Finne er nemleg dotter til Christian og Berit Guldbrandsen, og har Bleikøya i Oslo-fjorden som sitt barndomsrike og ferieparadis. Vi skundar oss å legge til at vinnaren også i dette tilfellet er trekt tilfeldig ut blant nesten 400 rette svar.

Her er videoen med rett svar:

Dei budde på Bleikøya i Oslo kommune

Dei budde i Oslo kommune. Dei er mine foreldre, so dette er mitt barndomsrike og mitt ferieparadis.

Slik svarte Hanne Christin Finne