- Viktig for Åkerneset

Raset i Fjelltunvegen har styrket beredskapen med tanke på en mulig flodbølge fra Åkerneset i Storfjorden, sier stabssjef i Sunnmøre politidistrikt, John Kåre Flo.

Stabssjef i Sunnmøre Politidistrikt, John Kåre Flo
Foto: Andreas Sundby / NRK

Både politiet og de andre nødetatene har styrket samarbeidet. Det er en viktig erfaring å ta med seg videre i beredskapsarbeidet, sier Flo.

Krisekommunikasjon

- Vi ser at nødetatene jobber veldig godt sammen. Vi er blitt veldig sammensveiset. Dette med krisekommunikasjon, både innen egne rekker, til andre etater og ikke minst ut til media og publikum, tror jeg vi skal dra store fordeler av inn i det planleggingsarbeidet som vi jobber med nå, sier Flo.

I flere år har det vært arbeidet med beredskapsplaner for hva en skal gjøre dersom Åkernesremna i Storfjorden løsner.

Skrekksenariet er en enorm flodbølge som vil ramme flere fjordbygder på Sunnmøre. I dette planleggingsarbeidet er erfaringene frå Fjelltunulykka 26. mars i år verdifulle å ha med seg, sier Flo.

- Det har gitt oss mye ballast som jeg tror vi kan dra med oss inn i det vi jobber med nå, sier Flo.

Mediepresset

En av de store utfordringene i forhold til store ulykker er mediepresset.

Journalister fra flere land rapporterte etter rasulykka i Fjelltunvegen.

Fylkesmann Ottar Befring i Møre og Romsdal på rasstedet i Fjelltunvegen.

Fylkesmann Ottar Befring.

Foto: Herskedal, Kjell / SCANPIX

Med tanke på en flodbølge vil dette bli en stor utfordring, sier fylkesmann Ottar Befring.

- Det kan bli en stor utfordring for oss alle. Men samtidig må vi prøve å håndtere først ulykka dersom den skulle komme, på en god fornuftig måte. Og det er jo vårt håp at vi skal varsle dette i tide, sier Befring.