- Vi skulle ønsket flere kvinner

Bare en av fire ordførerkandidatane i fylket er kvinner. Seks av kommunene har bare mannlige listetopper.

Lena Landsverk Sande

Venstre- politiker Lena Landsverk Sande ønsker flere kvinnelige listetopper, men har selv ikke tid til det.

Foto: Trond Vestre / NRK

Kun 23 prosent av de politiske partiene sine listetopper i Møre og Romsdal er kvinner. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av de 244 listene i kommunene i fylket.

Vanylven er en av seks kommuner i fylket som bare har menn på topp.

Kvinner har ikke tid

Venstre-politikeren Lena Landsverk Sande har hoppet av lokalpolitikken i Vanylven. Politikk er spennende, men tidsklemma gjør det vanskelig for yngre kvinner å være aktiv i politikken, sier hun.

- Vi skulle gjerne ønsket flere kvinner som kunne stille, men har forståelse for at mange finner det vanskelig. Det går på bekostning av jobb og familie og det kan jeg ikke fortsette med, sier Sande.

Et gammelt problem

I Vanylven er det bare mannlige listetopper ved kommunevalget til høsten. Det er situasjonen i seks av kommunene i Møre og Romsdal.

En gjennomgang av kommunevalglistene for hele fylket viser at bare 23 prosent av listetoppene er kvinner. Møre og Romsdal er ikke verre enn landet forøvrig, men det er mager trøst.

Valgforsker Hanne Marthe Narud mener utviklingen har stått på stedet hvil.

- Det har vært et problem i lang tid at kvinnerandelen ikke øker, sier Narud.

Magne Bjarne Løvoll

Magne Bjarne Løvoll fra Senterpartiet, kunne godt ha trekt seg dersom flere kvinner ville være med i listetoppen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Gamle menn på toppen

Vanylven har bare menn på topp og det er gamle menn, tre av listetoppene er over 60 år.

Den eldste er Magne Bjarne Løvoll fra Senterpartiet. Han mener partiene ikke gjør en god nok jobb for å rekruttere kvinner til politikken. Det må skje over flere år, sier han.

- Når man spør noen rett før man skal sette opp lista, så blir svaret ofte at de ikke ønsker å være på topp, sier Løvoll.

- Er det gamle menn som står i veien for kvinnene?

- Nei, jeg føler ikke det. Jeg kunne godt ha trekt meg for at andre skal kunne slippe til, hvis det bare hadde vært noen, sier Løvoll.