- Tomtevalget for nytt sykehus må utsettes, mener fylkesutvalget

Et flertall i fylkesutvalget i Møre og Romsdal mener at tomtevalget for nytt sykehus må utsettes.

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal

Forslaget til uttalelse som Iver Nordseth fremmet, fikk flertall i fylkesutvalget.

Foto: Trond Vestre / NRK

En forslag til uttalelse som nordmørspolitikeren Iver Nordseth fremmet, ble behandlet i fylkesutvalget tirsdag kveld

Uttalelsen som retter knallhard kritikk mot det som blir oppfattet som en inngripen fra Helse Midt-Norge, innebærer en forventning om at styret i Helse Møre og Romsdal utsetter valget av tomt for nytt sykehus når saken blir behandlet onsdag 17.desember.

Striden ble utløst ved Astrid Eidsviks avgang. Direktøren i Helse Møre og Romsdal gikk av på dagen med den begrunnelse at hun mente ledelsen i Helse Midt-Norge hadde blandet seg inn i hennes arbeid helt i sluttfasen.

Eidsvik har presisert at dette skjedde før hun hadde trukket noen konklusjon, men det er blitt spekulert i at Eidsvik var i ferd med å lande på Storbakken på Frei som sitt tomtevalg mens direktøren i Helse Midt-Norge vektla momenter som talte i favør Hjelseth.

– Uholdbar situasjon

Uttalelsen ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer. Torgeir Dahl (H) som er også er ordfører i Molde, Margareth Hoff Berg (FrP), Randi Frisvoll (KrF) og Torill Melheim Strand (Ap) stemte i mot.

Iver Nordseth

Iver Nordseth (V) mener det er skapt en uholdbar situasjon.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er skapt en helt uholdbar situasjon etter at direktør Astrid Eidsvik trakk seg. Derfor er det behov for en time-out, sa Iver Nordseth under innledningen av møtet.

– Jeg helt enig med forslagsstilleren. Astrid Eidsvik har hatt min fulle tillit. Situasjonen som er skapt, er svært beklagelig, sa Randi Asbjørnsen fra Sunnmørslista.

Sterkt uenig

Dette er en sak som splitter de enkelte partigruppene. Torgeir Dahl (H) som er ordfører Molde, argumenterte mot forslaget til uttalelse.

Torgeir Dahl

Torgeir Dahl (H) stemte mot forslaget til uttalelse.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Dette er en ganske skarp uttalelse. Jeg skulle gjerne ha sett at den ikke ble fremmet. Det er formuleringer her som jeg er sterkt uenig, sa Torgeir Dahl som viste til at den avgåtte direktøren også ønsket at det nå ble tatt en avgjørelse

– Det blir påstått at noen har grepet inn, men hva vet vi om det? Det kan jo tenkes at det er kritiske anmerkninger fra Holthe Consulting som er grunnen til at direktøren har trukket seg. Jeg mener at innholdet i rapportene som er laget, er underkommunisert i konklusjonene, sa Dahl.

– Vi risikerer å miste sykehuset

Torill Melheim Strand (Ap) sa at hun fryktet en utsettelse ville føre til at det ikke ble bygget noe nytt sykehus. Hun mente det var sterkt beklagelig at forslaget til uttalelse var fremmet.

– Folk flest fortjener å få en avgjørelse nå. De fortjener få vite hva som skal skje videre. En utsettelse vil bety en ny runde som kan bli langdryg. I verste fall blir resultatet at vi mister sykehuset, sier Torill Melheim Strand til NRK.

Presset øker

Presset på styret i Helse Møre og Romsdal og på helseminister Bent Høie øker for hver dag. Parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Harald Nesvik, mener at helseministeren bør utsette avgjørelsen.

Frank Sve

Frank Sve (FrP) mener det er fornuftig å ta seg litt mer tid.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det samme mener Nesviks partifelle Frank Sve som er gruppeleder for Frp i fylkestinget i Møre og Romsdal.

– Når vi ser engasjementet og det bråket som er skapt så mener jeg det er fornuftig å ta seg litt mer tid, sier Frank Sve.

– Parlamentarisk leder i ditt parti, Harald Nesvik har også bedt helseministeren om å utsette avgjørelsen. Hvor tungt veier det?

– Det veier rimelig tungt, sier Sve.

Utsettelse - hvor lenge da?

Randi Frisvoll (KrF) sa at hun var svært skeptisk til at fylkesutvalget skulle vedta en slik uttalelse. Frisvoll som stemte mot forslaget, mente det heller ikke ville ha noen effekt at fylkesutvalget uttalte seg om saken.

Krf-politikeren ville også ha en klarere presisering av hvor lang tid saken skulle utsettes.

– Du sier du vil ha en utsettelse, men du sier ingenting om hvor lang tid dette skal ta, sa Randi Frisvoll til forslagsstilleren Iver Nordseth som mente det var umulig å svare på et slikt spørsmål.

Også Anne Dyb Liaaen (H) mente det var behov for å klargjøre hvor lang utsettelse det var snakk om, men Dyb Liaaen stemte likevel for uttalelsen.

Aasen snudde

Fylkesordfører Jon Aasen stemt e også for uttalelsen. Det skjedde til tross for at Aasen svært tidlig gikk ut og flagget et sterkt ønske om at avgjørelsen ikke måtte utsettes.

– Det har noe med prosessen å gjøre. Jeg ble spurt rett etter Eidsviks avgang og da tenkte jeg at nå må vi ikke skusle bort dette, men få en rask avgjørelse. Så ser jeg at både på Sunnmøre og på Nordmøre er det sterke krefter i sving som sier at direktørens avgang nå gjør at prosessen er blitt uryddig. Det må jeg forholde meg til, sier Aasen.

– Men fremstår ikke du som vinglete?

– Nei, det gjør jeg ikke. I første omgang må jeg innrømme at jeg ikke hadde oversikt over hva som rørte seg for jeg trodde at befolkninga vil stadscalget på bordet. Men dersom det er sånn at direktørens avgang ikke gir stedsvalget legitimitet så har ikke jeg noe valg. da må jeg ta konsekvensen av det, sier Jon Aasen.