Hopp til innhold

Ønsker ingen gigantkommune: - Ørsta og Volda er passe stort

Å slå sammen Volda og Ørsta vil skape en kommune som er passe stor, sier ordførerne i de to kommunene.

Arild Iversen og Rune Hovde

Ordførern i Volda, Arild Ivesren (KrF) og ordføreren i Ørsta Rune Hovde (H) er enige om vegen videre.

Foto: Trond Vestre / NRK

Regjeringa har varslet en storstilt kommunereform som det er knyttet store forventninger til.

Ordføreren i Ørsta, Rune Hovde (H), ønsker ikke at Ørsta og Volda blir en del av en storkommune på Søre Sunnmøre.

Forståelse og engasjement

- Sånn som vi har tenkt hittil så har vi sett på Volda og Ørsta som en mulig større kommune. Det er på det nivået at vi har en sjanse til å få forståelse for en sammenslåing og dermed skape engasjement blant folk. Blir det større enn det så blir det på en måte et slags nedskalert fylke som folk ikke vil engasjere seg i, sier Rune Hovde.

- Ørsta og Volda er et naturlig sammenhengende område, og det synes jeg er det rette å legge vekt på, sier Hovde.

Vil ha kommunereform

De fire borgerllige partiene ble raskt enige om å gjennomføre en kommunereform.

Kommunereform

Høyre, FrP, KrF og Venstre ble høsten 2013 enige om å gjennomføre en kommunereform. Det skjedde under forhandlingene etter stortingsvalget. Regjeringspartiene ønsker et bredt forlik i Stortinget. Men det store spenningsmomentet er hvor omfattende denne reformen blir.

En kommunereform med veldig få og store kommuner kan bare gjennomføres med tvang, tror ordføreren i Volda, Arild Iversen (KrF). Han mener det bør skje frivillig, og han mener det holder å slå sammen Ørsta og Volda.

- Så langt så tror jeg at en ny kommune som består av Volda og Ørsta er en naturlig og god løsning for fremtiden, sier Arild Iversen.

De to kommunene har allerede vært gjennom en prosess med tanke på sammenslåing. Den utredningen som ble laget gir et godt utgangspunkt for å gå videre, mener ordføreren i Volda.

Men det er opp til regjeringen og Stortinget og avgjøre omfanget av kommunereformen. Fylkesplansjefen i Møre og Romsdal Fylkeskommune, Ole Helge Haugen, har tatt til orde for at dagens Møre og Romsdal kan deles opp i fire storkommuner.

- Har ikke tro på tvang

Men forslaget om fire storkommuner i Møre og Romsdal har de to ordførerne ikke noe særlig sans for.

Arild Iversen

Ordføreren i Volda, Arild Iversen (KrF) mener kommunesammenslåing må skje frivillig.

Foto: Trond Vestre / NRK

- Jeg tenker at så store kommuner blir det svært krevende å etablere. og jeg tviler på at det er mulig å få det til på frivillig basis. Jeg mener at dette bør skje frivillig, sier Arild Iversen.

- Hvorfor bør det skje frivillig?

- Det blir raskere å få det til. Det blir mye mindre motstand, og jeg tror resultate blir bedre, sier Iversen.

- Han skal ha honnør for å satt i gang en diskusjon. Av og til må du tore å si noe som andre ikke sier. Men skal vi ha fire kommuner i Møre og Romsdal i fremtiden så kan vi like gjerne ha to kommuner og da kan vi jo like godt også beholde Møre og Romsdal. Vi trenger ikke et litt mindre fylke. Vi trenger velfungerende kommuner som kan løse de oppgavene vi har, sier Rune Hovde.

- Må synliggjøre fordelene

Alles øyne er nå rettet mot kommunalminister Jan Tore Sanner (H) som har nedsatt et ekspertutvalg. En kommunereform reiser mange spørsmål: Hvordan blir den økonomiske uttellingen? Skal det gjennomføres folkeavstemninger? Hvilke nye oppgaver skal overføres til kommunene? Skal fylkeskommunen bestå? Vil større kommuner styrke eller svekke lokaldemokratiet?

Rune Hovde

Ordføreren i Volda, Rune Hovde (H), tror ikke folk vil engasjere seg dersom kommunene blir for store.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordføreren i Ørsta mener det er helt avgjørende at man klarer å synliggjøre fordelene ved en kommunesammenlåing.

- Skal vi gå for dette så må vi se at dette faktisk noe som gjør det bedre å bo i Ørsta og Volda. Det er liksom hele grunnideen min dette at dersom vi kan bidra til å gjøre det mer positivt for folk så skal vi gjøre det. Det er ingen tvil om at det er det som trigger oss, sier Rune Hovde.