– Molde og Fræna må snakke sammen

Romsdalskommunene var samlet i Molde torsdag for å diskutere kommunereformen. Flere av kommunene fortsetter samtalene fredag, og flere kommuner signaliserte et ønske om å tenke stort

Tove Henøen

Fræna-ordfører Tove Henøen (Sp) er kritisk til en storkommune, men vil snakke med Molde.

Foto: Trond Vestre / NRK

Tidligere har fire av ordførerne i Romsdal sagt nei til en storkommune i Romsdal. Ordføreren i Fræna Tove Henøen (Sp) har gjort det klart at hun er skeptisk til Romsdalshalvøya-alternativet som innebærer en storkommune der Molde, Fræna, Eide, Midsund, Aukra, Gjemnes og Nesset er med.

Men Henøen holder fortsatt døren åpen og Fræna som på mange måter sitter med nøkkelen, skal snakke med Molde.

– Det er viktig at de to største kommunene i Romsdal setter seg sammen og finner ut om dette er en vinn-vinn situasjon for oss begge, eller om det ikke er det. Dette må vi få avklart raskt før vi går videre med større alternativ, sier Tove Henøen som gjorde det klart at Fræna ønsker å kjøre sin egen prosess videre.

Fokus på regionbygging

Også fra Midsund kommune kommer det nå mer positive signaler til Romsdalshalvøya som alternativ. Varaordfører Frits Inge Godø (V) mener Romsdalshalvøya er det beste alternativet for Midsund.

Frits Inge Godø

Varaordfører Frits Inge Godø (V) mener Midsund bør bli en del av en større regionkommune-

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg ser på samfunnsutvikling og befolkningsutvikling som det vikigste perspektivet. Midsund som er randkommune til Molde, er avhengig av vekst for å kunne løse oppgavene sine i fremtiden. I tillegg mener jeg at vi må bli en del av en større enhet for å stå sterkere politisk mot de store sentra. Skal vi styrke romsdalsregionen generelt så er det viktig at vi blir en større kommune, sier Frits Inge Godø til NRK.

– Folk er generelt redd for endringer og tenker at det skal bygges en storkommune for i morgen, ikke for 50 år frem i tid. Det er litt av dilemmaet vi står i. Og så har vi vært for lite opptatt av regionbygging, sier Godø

– Blir Aukra-Midsund får svakt?

– Ja, jeg tror det. Skal vi få til en næringsutvikling som jeg er opptatt av så blir det for svakt, sier Frits Inge Godø.

Liten interesse i Aukra

Men Aukra-politikerne signaliserte at de ikke var spesielt interessert i å gå inn i en storkommune. Aukra er i en særstilling på grunn av inntektene fra eiendomsskatten fra Ormen Lange.

– Aukra-Midsund er vårt førstealternativ, dernest Aukra som egen kommune, og så Aukra sammen med en eller flere romsdalskommuner. Men innbyggerundersøkelsene viser at det er veldig liten interesse for en storkommune blant folk i kommunen, sa ordfører Bernhard Riksfjord (Ap).

– Det er ikke Molde som er sentraliseringsspøkelset

Egil Ekhaugen

Eide-politiker Egil Ekhaugen (Ap) mener Romsdalshalvøya er det mest fremtidsrettede alternativet.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men politikerne i Eide presser nå på for å få på plass Romsdalshalvøya som løsning. Ap-politiker Egil Ekhaugen mener dette er det mest fremmtidsrettede alternativet.

– Det er dette alternativt som kan skape en samlet kraft i fremtiden. Det er ikke Molde som er det store sentraliseringsspøkelset. Oslo by vokser med 10.000 innbyggere hvert år. Stor-Oslo med Akershus vokser med kanskje 20.000 immbyggere hvert år. Det er dette som er det store sentraliseringsspøkelse, sier Egil Ekhaugen.

– Så bare Fræna og Eide det blir for smått for deg?

– Ja, det mener jeg vil gi veldig lite effekt, sier Egil Ekhaugen.