- Det trengs flere sjøfolk

Flere rederi sliter med å bemanne fartøyene i sommermånedene. – Mangel på sjøfolk kan bety færre ferge og hurtigbåtavganger om noen år, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i det norske maskinistforbund.

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i Det norske maskinistforbund

Hilde Gunn Avløyp er bekymret for fremtiden til ferge og hurtigbåttrafikken.

Foto: Thor Brenne

Det er mangel på sjøfolk hos ruterederiene langs hele kysten. Det er først og fremst maskinister det skorter på. Det merkes spesielt når sommerferien skal avvikles. Gjennomsnittsalderen blant maskinistene er så høy som 50 år og problemet øker fra år til år. Det merkes også godt i Møre og Romsdal.


Mangel på opplæringsstillinger

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i det norske maskinistforbund sier det jobbes med å få ungdom til å velge maritime fag. Ferge og hurtigbåttrafikken settes ut på anbud. Etter at fylkeskommunene overtok anbudsordningene, står det ikke noe i utlysningsteksten om opplæringsstillinger. Avløyp mener det skaper utfordringer.

– Tidligere satt veidirektoratet med ansvaret for anbudene og opplæringsstillingene var en del av det som lå inne i anbudene. Nå er det et ikke-tema. De innenriksrederiene som gir anbud på riksveifergedriften får et kjempe problem fordi de ikke kan legge inn ekstra utgifter i form av opplæringsstillinger. Det er ikke marginer til å gjennomføre opplæringsstillinger og rekruttering i de nåværende anbudene, sier Avløyp.

Hilde Gunn Avløyp

- Hvis ikke noe gjøres kan det bli store problemer med å opprettholde riksveifergedriften, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i det norske maskinistforbund.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Bekymret

Hilde Gunn Avløyp spår krise i ferge og hurtigbåt trafikken om noen år, hvis ikke mannskapssituasjonen blir bedre.

– Hvis nåværende situasjon opprettholdes så vil det bli altfor få maskinsjefer som kan bekle stillingene. Det er en relativt alvorlig situasjon fordi vi har ingen steder å hente de fra, sier Avløyp.

– Det høres ut som om du er bekymret?

– Ja, jeg er faktisk bekymret. Vi diskuterer sammen med Rederienes Landsforening om det er noe tiltak vi kan gjøre. Hvis ikke noe gjøres vil det være store problemer med å opprettholde riksveifergedriften. Det vil ikke være bemanning som kan sikre sikker drift, det vil være innstillinger av ruter, og kanskje også settes opp færre ruter. Det vil ha veldig mye å si for kystbefolkningen, sier Avløyp.Viktig for næringen

NRK har snakket med flere av rederiene langs kysten og meldingen er den samme. Pensjonistene er de som redder ferge og hurtigbåt trafikken under ferieavviklinge. Kaptein på hurtigbåten mellom Ålesund og Hareid John Arne Dyp, og maskinist Harald Søvik fra selskapet Norled AS, mener politikerne må ta ansvar.

– Jeg har aldri sett en politiker komme med uttalelse om at det er flott å jobbe på havet. Det er et tankekors, sier Dyb.

– Det bør kanskje gjøres noe politisk for at flere skal satser på et slikt yrke, fordi det er veldig viktig for hele næringen å ha sjøfolk, sier Søvik.

– Hva vil dere si til en ungdom som lurer på om han skal velge sjømannsyrket?

– Det er fine arbeidsplasser og gode friordninger, så har du interesse for en slik jobb så er det bare å satse på det, sier Dyp.

– Jeg tror det eneste jeg si med sikkerhet i dag er at det er lett å få seg jobb, for den som har papirene i orden og kan jobben sin, sier Søvik.