Vi er redde for å spise dette

En fersk forskningsrapport viser at kun én av fem nordmenn spiser Helsedirektoratets anbefalte mengde av fisk og grønnsaker. Årsaken er at mange er redd for hva disse produktene inneholder.

Fisk og grønnsaker

Ifølge forskningsrapporten fra SIFO er grønnsaker nummer én på listen over det mest sunne folk mener man kan spise. Fisk er på andreplass. Likevel spiser nordmenn det for lite.

– Folk svarer at de er bekymret for egen helse og for miljøet, forteller forsker Annechen Bugge til NRK.

Hun er en av landets mest erfarne forskere på nordmenns mat -og spisevaner, og står bak en omfattende ny rapport fra Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO).

Den viser at kun 17 til 18 prosent av oss spiser den mengden fisk og grønt som er anbefalt fra Helsedirektoratet.

Annechen Bugge

Annechen Bugge har i fire år jobbet med rapporten som har kartlagt muligheter og begrensninger for å gjøre helseriktige valg. En del av resultatene var relativt overraskende.

Foto: Dang Trinh / NRK

I dag klokken tolv legger Helsedirektoratet selv frem sin årlige statusrapport over nordmenns matvaner. I den bør det ligge en klar oppfordring til folket om å spise mer fisk og grønnsaker uten frykt, skal vi tro tallene fra SIFO.

Foretrekker kjøtt

For ifølge rapporten er de fleste av oss fullstendig klar over at grønnsaker og fisk er det sunneste man i utgangspunktet kan spise, men skepsis til produksjonsmetoder og import er grunnene til at vi velger det bort fra menyen.

– Svært mange sier de ikke spiser fisk fordi de foretrekker kjøtt, men i tillegg ser vi en økende andel som sier de er skeptiske til produksjonsmetoder av fisk – og da særlig oppdrettsfisken, sier Bugge.

Heller ikke når det gjelder grønnsaker er det utvalg eller pris som gjør at folk ikke får i seg nok. De er i økende grad opptatt av rene, naturlige og friske råvarer uten tilsettinger.

– De setter spørsmålstegn ved moderne grønnsaksproduksjon, bruk av plantevernmidler, kunstgjødsel og så videre, sier Bugge.

Ifølge rapporten svarer seks av ti at økologiske grønnsaker er å betegne som sunnere enn konvensjonelle grønnsaker.

– Ubetydelig risiko

Janneche Utne Skåre

Janneche Utne Skåre er professor i miljøtoksikologi og har ledet MVKs risikoanalyse av fisk i kostholdet. Hun mener oppfatningen av helserisiko forbundet med å spise oppdrettsfisk er basert på myter.

Foto: NRK

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) har nettopp gjort ferdig en stor risikovurdering av fisken i norsk kosthold på oppdrag fra Mattilsynet. Ifølge denne er folks skepsis helt ubegrunnet.

– Det vi fant er at oppdrettsfisken i dag inneholder mindre miljøstoffer enn for eksempel vill makrell, forteller Janneche Utne Skåre som har ledet utredningen i VKM.

– Helsefordelene ved å spise fisk oppveier klart den ubetydelige risikoen som dagens nivåer av kjente fremmedstoffer i fisk representerer.

Undersøkelsen til VKM viser at man trygt kan spise over ett kilo oppdrettslaks i uken resten av livet, uten at man får i seg helseskadelige mengder miljøgifter.

Og heller ikke grønnsaker skal man være redd for å spise, ifølge Utne Skåre. VKM ferdigstilte for ett år siden en undersøkelse der de sammenlignet økologiske grønnsaker med de konvensjonelt dyrkede.

– Man fant riktignok at de økologisk inneholdt betydelig mindre plantevernmidler enn konvensjonelt dyrkede, men det man fant i begge typene utgjør uansett ingen helserisiko, sier Utne Skåre.

– Dårlig kommunikasjon

Men selv om eksperter og myndighetene altså har gått ut og sagt at både oppdrettsfisk og konvensjonelt dyrkede grønnsaker er produkter man helt trygt kan spise mer av, så sier Bugge på bakgrunn av resultatene fra hennes forskning, at forbrukerne ikke tror på det.

Hun mener det har oppstått et kommunikasjonsproblem mellom Helsedirektoratet og folket.

– Man må snakke frem viktige produktgrupper som importerte grønnsaker og oppdrettsfisk i enda større grad, sier hun.

– Og jeg tror de har en vei å gå, fordi folk uttrykker økende skepsis til disse produktene.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)