Hopp til innhold

Ungdomsfylla skader hukommelsen

Gjentatte fyllekuler i ungdomsårene kan gi varige skader på hjernen, viser en ny studie.

Ungdomsfyll

Beruselsen går over, men virkningen sitter i. Ny studie vekker bekymring.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Jørg Mørland

Unge hjerner er mer sårbare enn voksne, forklarer Jørg Mørland ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Folkehelseinstituttet
Rhesus-aper

Rhesus-aper brukes mye i forskning, fordi de genetisk ligger tett opptil oss mennesker.

Foto: Brennan Linsley / AP

Drikker du hardt som tenåringer, kan det hende konsekvensene vil merkes resten av livet. Ny forskning viser nemlig at et høyt alkoholforbruk tidlig kan gi langvarig svikt i evnen til hukommelse og læring.

- Dette er alvorlig. Og det som er nytt for meg, er at det ser ut til at fornyelsen av hjerneceller blir kraftig redusert, sier rusforsker og direktør Jørg Mørland ved Folkehelsa til NRK Verdt å vite.

Forskningen er gjort på rhesus-aper, som utviklingsmessig ligger svært nær mennesker.

Studerte «tenåringsaper»

Forskerne ved The Scripps Research Institute i California brukte sju rhesus-aper i studien. Apene var 4-5 år gamle, noe som tilsvarer tenårene hos mennesker.

Fire av apene ble servert en sitrusdrink med alkohol, mens de tre andre fikk mineralvann. En time om dagen fikk de drikke så mye de ville.

Apene som fikk alkohol, drakk seg beruset hver dag i 11 måneder.

To måneder etter at forsøket var avsluttet, ble apene avlivet, og hjernene undersøkt i minste detalj.

Svikt på viktige områder

Undersøkelsene viste at deler av hjernen som skoleungdom sårt trenger til eksamen, blir skadet ved stadige fyllekuler.

- Forandringene skjer i en del av hjernen som heter hippocampus. Den er viktig for innlæring og hukommelse, og et ett av de få stedene der det stadig dannes nye hjerneceller, forteller Mørland.

Det er tidligere gjort en rekke observasjoner av dyr og mennesker som tyder på at alkohol kan gå utover blant annet hukommelse, innlæring, kognitive funksjoner, impulskontroll og evnen til å gjøre riktige valg til riktig tid.

- Studien fra California forklarer mulige mekanismer for det vi har sett i andre studier, sier Mørland.

Unge hjerner mer sårbare

Årsaken til at forskerne har valgt å se nærmere på hjerner i tenåringsfasen, er at tidligere forskning har vist at rusmidler er mer skadelig i tenårene enn senere i livet.

- Dette har vakt bekymring, og vi har ikke riktig skjønt hvorfor. Det gjelder alkohol spesielt, sier Jørg Mørland.

Selv om voksne også kan pådra seg varige skader av alkohol, kommer skadene gjerne langsommere enn hos ungdom.

Ulike deler av hjernen modnes litt ulikt, og den delen som har med valg og impulsivitet å gjøre er ikke ferdigmodnet før i 25-årsalderen. Dette kan være noe av årsaken til at unge hjerner er mer sårbare enn eldre.

Smartere å drikke «kontinentalt»?

I studien av rhesus-aper er det en typisk norsk drikkekultur vi ser effekten av, med stort konsum over et kort tidsrom, selv om apene har drukket flere dager i uken enn det som er vanlig.

Er det slik at et mer kontinentalt drikkemønster, hvor alkoholen er jevnere fordelt utover uken er mer tilrådelig?

- Det skal jeg være litt forsiktig med å si så mye om. Det er holdepunkter for at skadene kan ha med at promillen spretter opp og ned å gjøre. Men det er også andre ting som peker i andre retninger, sier Mørland.

Han legger til at det som uansett er sikkert, er at det drikkemønsteret som ble valgt i studien er skadelig.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)