Hopp til innhold

Les pleiernes rystende beskrivelser av tilstanden på sykehjem

Pleiernes egne kommentarer vitner om en arbeidshverdag med språkvansker, tidsklemme, feilmedisinering, dårlig samvittighet, underbemanning og bruk av tvang.

Hender (Illustrasjonsfoto)

85 prosent av de spurte pleierne i NRKs undersøkelse har meldt i fra om avvik på arbeidsplasen sin, men de fleste opplever at meldingene deres ikke blir fulgt opp.

Foto: colourbox.no

1474 pleiere ved sykehjem over hele landet har fortalt sine historier, i en stor undersøkelse utført av NRK Forbrukerinspektørene og Fagforbundet.

Undersøkelsen viser at mange tvangsmedisiners og dør alene.

I tillegg til å krysse av for spørsmålsalternativer, har pleierne også hatt anledning til å legge igjen kommentarer til enkelte av spørsmålene.

Les mer om undersøkelsen her:

Her er et utdrag og utvalg av deres kommentarer. Språk er i liten grad rettet.

OM PASIENTENE FÅR DEKKET GRUNNLEGGENDE BEHOV OG RETTIGHETER:

Vi skulle hatt mer tid til samtaler, turer og aktiviteter med pasientene.

Anonym pleier

Har alltid et tidspress over deg. Alle beboere skal være klare og stelt til frokost. Den gode samtalen har en ikke tid til. Tidssklemma.

Anonym pleier

Leies sjelden inn fastvakt ved terminalpleie, da dette koster. Aktivisering er umulig da vi er lite folk på jobb, og mye å gjøre på avdelingen.

Anonym pleier

På grunn av dårlig bemanning,har vi mindre tid til pasientene. Aktivisering skjer ikke.

Anonym pleier

Ofte går man med konstant dårlig samvittighet pgav. at man aldri har tid nok til hver enkel beboer.

Anonym pleier

Vi har det for travelt, så ting blir gjort automatisk. Vi har ikke tid til å tilrettelegge så brukerne/pasientene får brukt sine resurser i stell og pleie. Det tar for lang tid, skal vi rekke å hjelpe alle. Vi har rett og slett for dårlig tid, men selv jobber vi i høyt tempo for å rekke alt vi skal gjøre. Stress og tunge løft sliter oss ut. Sosiale har vi ikke tid til å være med de, kun det høyest nødvendigste.

Anonym sykepleier

P.g.a stort arbeidspress er det vanskelig å dekke alle pasienters behov. Vi må ofte sette grenser som er uverdig for den enkelte og som gjør at jeg ofte føler meg utilstrekkelig. Kjenner ofte på følelsen av at jeg ikke har fått tid til å gjøre en god nok jobb.

Anonym pleier

Veldig ofte dør pasientene alene pga at en ikke lengre leier inn fastvakt på de som er døende. Det er ingen hemlighet at de eldre blir sosialt og kulurelt isolert. Vi se derfor at dem mentalt derfor forfaller raskt. Dem blir ikke stimulert.

Anonym kilde

Sosial kontakt og aktivitet er dei tingene ein vekk prioritere når det blir travelt.

Anonym pleier

På grunn av presset tid og for lite personale, er det ikke rom for individuell døgnrytme, ei heller alltid tid til å følge opp toalettbesøk akkurat når pasienten har behov for det. Dette påvirker pasientens rett til medbestemmelse og ikke minst rett til en verdig alderdom.

Anonym pleier

Primærbehovene dekkes nok stort sett, men et fullverdig liv består av mer enn det!

Anonym kilde

Vi må velge bort å dusje pasienter p.g.a lite bemanning, det er sjelden tid til å gå ut med pasientene. Det blir sjelden leid inn ekstra bemmanning når det er terminale pasienter. Venter lenge før lege blir kontaktet ved sykdom/når ikke smertestillende tablettene pasienten bruker virker.

Anonym pleier

Pasientene får dekket alle sine grunnleggende behov, men det skjer ofte på bekostning av at personalet ikke tar pauser eller ikke har tid til å dokumentere. Som oftest ønsker pasientene noen å snakke med, de savner menneskelig kontakt og det er det som blir forsømt fordi man ikke har tid.

Anonym pleier

OM PASIENTER DØR ALENE PÅSYKEHJEMMET:

Eldreomsorg

Halvparten av de spurte sykepleierne sier at pasienter dør alene på deres arbeidsplass.

Foto: Tormod Strand / NRK

De leier ikke in folk till o sitte sammen med de döende för att de kostar. Jag har vägrat gått hem från kväldsvakt en gang o satt där hela natten för jag tycker det är hemsk att folk ska behöva dö själva.

Anonym pleier

Min leder leier ikke inn personalet for og sitte ved de som er dødende for å spare penger, så her må du dø alene.

Anonym pleier

Dersom der ikke er nok personale og beboerene ikke har noen pårørende som kan sitte hos de, på det siste, kan de dø mens de er alene. Selv om du gjør alt for å prøve å være hos de. For lite folk!

Anonym pleier

På formiddag eller ettermiddagskift leier de ikke inn ekstra, å da har man ikke tid å sitte der hele tiden, og noen har jo ikke pårørende som kan sitte der.

Anonym pleier

Ved uventet dødsfall har det skjedd, men i en forventet terminalfase er de aldri alene. Enten er pårørende der, eller så sitter en av oss fastvakt. Ingen skal dø alene.

Anonym pleier

Vi er flinke med å leie inn ekstra bemanning ved dødende pasienter, hvis ikke pårørende har mulighet til å sitte hos de. Der bør vi ha skryt. Ingen skal dø ensomme hos oss. Det er bestemte regler.

Anonym pleier

Liker ikke spørsmålet - selvfølgelig er det uventede sovne-inn dødsfall. Men forventet død har uten problemer tilgang på personell om så 24 timer i døgnet. Men det må være en menneskerett også å velge hvor overvåket pasienten skal være sine siste dager og timer. Poenget er at det må være i dialog med pasienetn og ikke fraser/fine ord.

Anonym pleier

Sykehjemsetaten har ikke råd til å sette inn fast vakter til terminale pasienter, dette er pasienter som ikke har pårørende som orker å sitte på natten skadelidende av.

Anonym pleier

Pasienter som var i teminalfasen, er blitt funnet døde i sengen fordi vi ikke har hatt tilstrekkelig personale på jobb. Selv om vi går ofte inn til pasienten,er det ikke nok personale på jobb til at en av personale kan sette seg ned og være til stede hos pasienten.

Anonym pleier

Det er ikke ofte at pårørende ønsker å være hos sin døende far/mor...og det er ikke alltid prioritert å leie en ekstra person som kan sitte hos den døende. Dette mest pga sparing...desverre kan hende at pasienten sovner inn mens man hjelper en annen pasient, slik skal det ikke være!

Anonym pleier

OM BRUK AV TVANG OG MAKT:

Eldreomsorg

Over 40 prosent av de ansatte ved norske sykehjem sier de har medisinert sine pasienter for at de skal bli mer medgjørlige og lettere å håndtere.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Bruk av sengehest.Tvang utføres hver dag for å få utført det mest nødvendige stell.

Anonym pleier

Får ikke tid nok til å overtale/forklare pasienten at en skal dusje, ender opp med at pasienten blir tatt med tvang. Medisin blir knust og blandet i syltetøy, vi gir uten og informere pasienten om dette

Anonym sykepleier

Ha sengehesten oppe når pasienten ikke vil det. Pasienten er urolig og vi har ikke anledning til å sitte hos han.

Anonym sykepleier

En del tvang for å få avsluttet påbegynt stell/dusj.

Anonym sykepleier

Stort tema på vaktrommet! Det brukes ofte tvang ved dusj og stell. Min mening er at det kan vaskes istedetfor dusjes hvis pasienten ønsker det, men opplever ofte at dusj gjennomføres allikevel. Medikamenter skjules ofte i syltetøy/mat.

Anonym kilde

Det blir gitt beroligende for at passienter ikkje skal kreve så mykje av arbeidarane.

Anonym kilde

OM DE SELV ØNSKER Å BLI GAMLE/DØ PÅ SYKEHJEM:

Sjukepleiar

Nesten halvparten av pleierne i NRKs undersøkelse sier at de ikke selv vil komme eller dø på sykehjem.

Foto: Eirill Wiik / Scanpix

Med den bemanningen som prioriteres på de eldre ønsker jeg slett ikke å bli gammel på sykehjem i Norge i dag. Og alle de ansatte som ikke kan språket vårt og skal gå å ha ansvar for alvorlig syke mennesker. Nei takk!! Du klager kanskje over smeter i hjertet og får en kjeks å tygge på.

Anonym pleier

De fleste sykehjem gir et altfor dårlig tilbud.

Anonym pleier

Nej!! jag vil ikke dör här alena på en institution utan min famjlien eller mina barn,dem som dör här saknad kärlek og en god omsorg.

Anonym pleier

Ekstra tid og god pleie i sluttfasen er viktig for å gjøre den siste tiden verdig, det er det mangel på og slik vil jeg ikke ha det selv, noen ganger tenker jeg at de er i fengsel og plassen er en oppholdsplass og ikke et hjem som det faktisk er for dem som bor der

Anonym kilde

Jeg har sagt til mine barn dersom jeg blir dement/pleietrengende og kommer på sykehjem vil jeg heller ta tabletter og dø før jeg blir innlagt på et sykehjem.Tror at nå må de eldres hverdag på sykehjem styrkes med bedre fagkompetanse.

Anonym pleier

Alt handler om tidsbruk og penger. Hadde det vært innvilget mere penger til helsesektoren så hadde så mye som 5 min. ekstra til hver bruker hjulpet så utrolig masse. Ja, jeg gruer meg til at jeg blir avhengig av å få hjelp til å klare hverdagen.

Anonym pleier

Det for dårlig med personalet! Å i tillegg jobber det utrolig mange med dårlig norskkunskaper rundt omkring. Også når man jobber med det selv ser man hvordan andre mennesker er mot en når en blir gammel! Nei takk!!

Anonym pleier

Når og om jeg blir gammel så ønsker jeg å legge meg senere enn kl 20.00 på kvelden. Ønsker et varierende kosthold. Ønsker å dusje mer enn en gang pr. uke. Ønsker personell som er norsktalende når jeg blir dement. Ønsker å kunne komme meg ut i frisk luft. Ønsker aktiviteter. Ønsker pleiere med "myke" hender. Ønsker at yrket/yrkene våre blir beskyttet, slik at det ikke er så lett å gå ut på"gaten" å hente inn folk for å jobbe. Ønsker strengere intærnkontroller når det gjelder oppførsel av personale, det er slett ikke alle som er egnet til dette yrket, har ikke lyst til å være en av de som sitter å gruer seg til hvem som kommer til meg.

Anonym pleier

På sykehjem i Norge blir man ensom og forlatt. Mange sykehjem har ikke personale som snakker godt nok norsk. Pasinetene blir behandlet som barn og noen ganger dyr, de får ikke spise det de vil og ikke sove og være våken når de vil.

Anonym pleier

Jeg tror jeg vil ha det bedre i fengsel.

Anonym pleier

OM SPRÅKVANSKER

Eldreomsorg

Over 60 prosent av sykehjemsansatte i Norge har opplevd kritikkverdige episoder som følge av at de ansatte ikke kan godt nok norsk.

Foto: Tormod Strand / NRK

Språkkommunikasjonssvikt mellom ansatte som har gjort at feil pasient har fått feil medisin. Hadde personen kunnet språket godt nok, hadde ikke episoden hendt. Går mest på feilmedisinering men det kan være alvorlig nok.

Anonym pleier

Vold fra personalet, farlig komenikasjonsproblemmer grunnet fremmedspråklige pleiere. Pasienter blir utrygge og redde. Det kan oppstå uheldige missforståelser.

Anonym pleier

Overdosering av medikamenter, gitt på grunnlag av språkvansker muligens, eller at i gitt land er det ikke så strenge regler på hva og hvor mye medkamenter mener som gis.

Anonym pleier

Feilmedisinering, fall, vold i pleisammenheng da dement pasient ikkje forstår normalt språk og fysisk miljøtiltak (ikkje uvanlig på dementavdeling).

Anonym pleier

En stor utfordring er fremmedspråklige helsearbeidere med dårlige norsk kunnskaper. Fører til mye misforståelser, og de kjenner oftest ikke til det norske regelverket. Når de er på vakt fører dette til en merbelastning på andre. De er oftest omsorgsfulle og pliktoppfyllende, men mangler som nevnt over evnen til kommuniksjon og innsikt i regelverk.

Anonym pleier

Ønsker selv å ikke havne på sykehjem. Dette er ikke fordi jeg mener pasientene ikke har det godt å får hjelp. Men det å se så mange ansatte uten språk.

Anonym pleier

Pga. språkvansker forstod ikke pleieren at "pasienten har store svelgvansker og må ikke få mat eller drikke via munnen". Pleieren ga pasienten vann å drikke, alt vannet gikk i lungene, pasienten døde.

Anonym pleier

Forholdene på sykehjem i "verdens rikeste land"blir bare verre og verre. mange ufaglærte som snakker altfor dårlig norsk, mange kan ikke kommunisere med brukerene.

Anonym pleier

ANDRE KOMMENTARER

På sykehjem

Over 80 prosent av sykehjemsansatte har opplevd at pasienter som har grunn til å klage, likevel ikke gjør det.

Foto: Colourbox

Eg mener det er riktig å sette fokus på det som ikke fungerer i helsevesenet. Men det er også på HØY tid at det blir satt fokus på det som faktisk er BRA i helsevesenet. Korleis skal man få rekruttert dyktige folk i helsevesenet når kun det negative kjem fram. Det foregår faktisk også veldig masse positivt også.

Anonym pleier

Jeg er stolt over jobben jeg er opplært til og gjøre. Men som oftest føler jeg at jeg ikke strekker til. "Varslere" blir slått hardt ned på. Mest psykisk. Og sier man i fra om ting blir du svartelistet fra ekstravaktlista.

Anonym pleier

Men pyttsann, vi jobber bare med folk! Det er heldigvis ikke like viktig som data, penger og lønnsomhet.

Anonym pleier

Individuell pleieplan - hvor individuell er den når det standariseres i minutter? Den sosiale biten er ikke pålagt og tas mindre og mindre hensyn til. Mange ønsker å sette av en prat, men er ikke lagt inn i tjenesten. God tid og trygghet gir tillit. Mennesker er ikke maskiner som har av og på knapp.

Anonym pleier

Å innføre reformer som f.eks samhandlings reformen er kun en prosess for å forskyve ansvar og økonomisk forpliktelse. Det er i tilegg ren idioti å mene at pleie og omsorgs sektoren skal"tjene" penger! Det er derimot noe vår såkalte velferdsstat må innse at koster enormt!! I tilegg fører hardt arbeids press og høyt vikarbruk til høyt blodtrykk og dårlige arbeids forhold. Ustrukturert hverdag for både pasienter og pleiere. Vi jobber alltid med klokka som sjef og det å spørre "hvordan har du det i dag" tørr du ikke, i fare for et for langt svar!

Anonym pleier

Den individelle muligheten er mangelfull på norske sykehjem, det fungerer ofte som et samlebånd, der pasientene er understimulert og for dårlig ivaretatt. De får dekket sitt behov for mat, stell og sovn. Men det er også andre behov som skal dekkes.

Anonym pleier

Grunnbemanningen må økes for at vi skal kunne rekke å gi våre pasienter den pleie og omsorg som de er berettiget til, på et verdig vis.

Anonym pleier

Pasienter blir innaktive og har en kjedelig hverdag fordi ingen pleiere har tid til dem utover sine pliktoppgaver. Pasientene er ca aldri utendørs! Pasientene må legge seg tidlig slik at man skal rekke å få alle i seng før nattevakten kommer. Politikere burde gå "undercover" og jobbe en uke eller to i strekk selv, eller "leke" pasient for å se hvordan det er i virkeligheten!!

Anonym pleier

Hadde vi fått fleire hender eller fått opp grunnbemanninga innen omsorg , då hadde ein sloppe å gitt pasientane så mykje beroligande for dei er så urolige , sinte , lite samarbeidsvillige . Det ser ein at hadde det våre eit menneske til på jobb og ein kunne aktivisere pasientane f.eks synge , lese avis , gå turar , på kaffe , handle klær og dei kunne være med å handle klær til seg sjølv , tenk for ein opplevelse det hadde vært for dei =)Då hadde kvardagen våre gode for alle ,og vi som jobber der hadde hatt GOD SAMVITTIGHEIT når vi går frå jobb . Det er lenge sida vi har hatt den gode følelsen ....

Anonym pleier

Jeg mener pasientene blir passive og dårligere av å bo på sykehjem. For dårlig tilbud og aktivitet for de gamle som har jobbet og slitt hele sitt liv.

Anonym pleier

På sykehjemmet fikk brukere beskjed om å heller urinere i bleien en at pleiere fulgte de på toalettet, dette pga at det ikke var do-runde akkurat da den pasienten måtte på do... Det er sjokkerende og lite verdig.

Anonym pleier

Det er ikke tid til og skape livskaliter. Pas kan ligge/sitte flere timer i egen urin. Det er svært lite tid for pleiere og sette seg ned og høre hvordan den enkelte opplever hverdagen sin. Pasienter med resurssterk familier har stor fordel en pasienter med lav eller ingen familie.

Anonym pleier

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)