Hopp til innhold

Passiv røyking dreper 600.000

Hvert år dør anslagsvis 600.000 mennesker som følge av passiv røyking, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Røyking

Fire av ti barn i verden utsettes for passiv røyking. Mange av dem dør.

Foto: Colourbox

På verdensbasis skyldes ett av hundre dødsfall passiv røyking, skriver WHOs eksperter i en ny rapport.

Det blir i overkant av 600.000 dødsfall hvert år. NTB melder at 379.000 av dødsfallene skyldes hjertesykdom, mens 165.000 skyldes infeksjoner i nedre luftveier, 36.900 skyldes astma og 21.400 skyldes lungekreft.

Barn ekstra utsatt

Barn er spesielt utsatt for passiv røyking i hjemmet, viser rapporten. Fire av ti barn er passive røykere, mot drøyt hver tredje av verdens voksne ikke-røykere.

I tillegg dør om lag 5,1 millioner mennesker hvert år av røyking, ifølge WHO.

LES OGSÅ:

Flere land har nå forbudt røyking i bil med barn ombord. Forbudet er innført i Canada, Australia og noen delstater i USA. Men ikke i Norge.

Norske røykevaner

Her i landet utsettes rundt 100.000 norske barn under tenåringsalder jevnlig for passiv røyking, viser tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). For 10 år siden var tallet dobbelt så høyt.

Den årlige røykevaneundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå viser at 94 prosent av oss er motstandere av røyking i hjemmet når barn er tilstede.

57 prosent av de norske dagligrøykerne og 86 prosent av ikke-røykerne vil at det ikke skal røykes hjemme uansett. Undersøkelsen ble gjort i fjor.

- Stor utfordring

- Passiv røyking er fortsatt en stor utfordring for norske helsemyndigheter, spesielt når det gjelder å beskytte barn og fostre mot skadevirkningene, sier stipendiat Marianne Lund i SIRUS til NRK.no.

Hun viser til uttalelser fra WHO om at mange land gjør alt for lite for å beskytte barna mot tobakksrøyk.

Fakta om tobakk og passiv røyking

Fakta om tobakk og passiv røyking

  • 5 millioner mennesker dør hvert år som følge av sin tobakksbruk. Antallet ventes å øke til 8 millioner i 2030.
  • 80 prosent av verdens røykere bor i fattige eller middels rike land.
  • Tobakkskonsumet øker på verdensbasis, men minker i de rike landene.
  • Tobakksrøyk inneholder 4.000 forskjellige kjemiske stoffer, av disse er 250 identifisert som skadelige og 50 som kreftfremkallende.
  • Passiv røyking kan forårsake en rekke hjerte- og lungesykdommer og fører hvert år til 600.000 dødsfall.
  • Kun 7,4 prosent av verdens befolkning lever i områder med røykelovgivning, og slik lovgiving blir mange steder heller ikke håndhevet.
  • Nær halvparten av verdens barn lever i et røykfullt miljø, 40 prosent har minst én forelder som røyker.

(Kilde: Reuters) (©NTB)

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)