Meglere bryter fortsatt loven

I sommer fikk eiendomsmeglerne sterk kritikk for villedende markedsføring på nettet. En ny undersøkelse viser at situasjonen er like ille. Flere meglere kan nå bli bøtelagt.

Boligprospekter

.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

En storkontroll av de 25 største eiendomsmeglerne her i landet viser at bransjen bare i liten grad har innrettet seg etter bransjenormen som ble vedtatt ved juletider i fjor.

Den nye kontrollen avdekker omfattende brudd på de nye reglene, spesielt på meglernes egne nettsider.

Informasjonen er alt for dårlig både når det gjelder totalpris, arealbeskrivelse, felleskostnader og omkostninger ved eierskifte.

Dessuten gis det uklar informasjon om lånevilkårene for nedbetaling av fellesgjeld, og om de månedlige felleskostnadene (husleie).

Undersøkelsen viser at annonsene stort sett var bedre på finn.no enn på meglernes egne hjemmesider. Forklaringen kan være at finn.no har et oppsett på sine nettsider som tvinger meglerne til å legge inn den nødvendige informasjonen, mener Forbrukerombudet.

Lite har endret seg

Dette betyr også at situasjonen har endret seg lite fra den forrige storkontrollen som myndighetene gjennomførte i sommer. Den viste at en stor del av et tilfeldig utvalg boligannonser på selskapenes egne nettsider og på finn.no brøt loven ved at de ikke oppfylte kravene i den nye bransjenormen.

I juni sendte derfor Forbrukerombudet ut en orientering til alle aktørene i bransjen med krav om at markedsføringen skal skje etter reglene man er blitt enige om.

Nå viser det seg altså at mange eiendomsmeglere ikke har tatt hensyn til dette. De kjører fortsatt sitt eget løp, og bryter markedsføringsloven.

Den nye bransjenormen er laget av bransjen selv i samarbeid med Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. Den er en veiledning for alle profesjonelle eiendomsmeglere. Retningslinjene oppfyller de lovbestemte kravene til god markedsføringsskikk.

- Oppsiktvekkende

Forbrukerombud Bjørn Erik Thon mener det er oppsiktvekkende at mange meglere ikke har endret praksis.

- En rekke aktører i bransjen viser fremdeles manglende evne til å innrette seg etter bransjenormen. Kjøp av bolig er for de fleste forbrukere den viktigste og største investeringen i løpet av livet, og derfor er det særlig viktig at spillereglene for annonsering blir fulgt, sier en skuffet Thon.

- Det er meget alvorlig at selskaper fremdeles ignorerer kravet om totalpris i bransjenormen. Fullstendige prisopplysninger er avgjørende og nødvendig for at boligkjøperne på en enkel måte skal kunne orientere seg i boligmarkedet, mener Thon.

Han forventer nå at eiendomsmeglingsselskapene ser alvoret i saken og tar tak i problemet umiddelbart.

Frist til desember

Nok en gang har ombudet sendt brev til bransjen der man understreker at meglerne snarest må innføre gode systemer og rutiner som kan tilfredsstille kravene i bransjenormen.

I brevet varsles det ytterligere tiltak overfor dem som eventuelt ikke endrer markedsføringten sin innen 4. desember.

Kontrollen viser også at spesielt fem selskaper opererer med ufullstendig prisinformasjon på nettsidene sine. Forbrukerombudet truer med å bringe dem inn for Markedsrådet hvis de ikke endrer markedsføringen sin. Blir de dømt der, risikerer de tvangsgebyr.

De fem selskapene er Nordvik & Partners Eiendomsmegling, Ring Eiendomsmegling, Poppe & Co, Fana Sparebank Eiendom og Foss & Co Eiendomsmegling.

Støtter kritikken

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har vært med på å utarbeide bransjenormen som det åpenbart er så vanskelig for mange meglere å etterleve.

- Denne nye kontrollen viser at vi er for dårlige, medgir informasjonssjefen i NEF, Roger Nyborg.

Han sier at forbundet tidligere har informert alle sine medlemmer om viktigheten av å følge spillereglene. - Og vi er helt enige med Forbrukerombudet i at det nå må tas tak i dette, sier han i en kommentar.

Lover bot og bedring

Aftenposten har vært i kontakt med de fem navngitte eiendomsmeglerselskapene. Samtlige sier de beklager at de er blant verstingselskapene på Forbrukerombudets liste.

Samtlige lover også å rette seg etter kritikken før fristens utløp 4. desember.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)