Hopp til innhold

Lovbrudd i milliardklassen

Fiskeoljeindustrien i Peru er anklaget for lovbrudd på til sammen 1,8 milliarder kroner de siste fem årene.

Ansjosfiske i Peru

Manipulasjon med vekt og ulovlig fangst av yngel er blant gjengangerne når industrien begår lovbrudd i ansjosfisket. (Illustrasjonsbilde fra Peru)

Foto: Harald Eraker / NRK

Forbrukerinspektørene (FBI) har fått tilgang på et offentlig register med dokumenter i Peru som forteller om en industri med tvilsomt forhold til lover og regler.

Registeret omfatter en del av lovbruddene - totalt 12.500 - som fiskeoljeindustrien er anklaget for i årene 2006 - 2010.

Lovbruddene dreier seg blant annet om ulovlig fiske, fiske etter yngel, utslipp fra fabrikkene og juksing med fangstvekt.

Til sammen representerer sakene bøter på over 1,8 milliarder kroner. I tillegg er mange av selskapene ilagt straff i form av fiskeforbud i en viss periode.

Norske interesser

Heller ikke selskapene med norske eierinteresser slipper fri:

 • Austral Group, datterselskap til Austevoll Seafood, er registrert med 179 lovbrudd i dette utsnittet av bøteregisteret. Selskapet peker seg ut med svært mange saker som gjelder manipulasjon av vekt.
 • Copeinca, med norske eierinteresser og notert på Oslo Børs, er registrert med 173 saker, flest for fangst av yngel og ulovlig fiske innenfor 5 nautiske mil.
Victor Puente-Arnao Tiravanti

Advokat Victor Puente-Arnao Tiravanti har undersøkt flere av sakene mot sakene mot fiskeoljeindustrien i Peru.

Foto: Harald Eraker / NRK

– Oftest ender det imidlertid med at selskapene slipper unna bøtene, forteller advokat Victor Puente-Arnao Tiravanti, som FBI møter i hovedstaden Lima.

Tiravanti og hans team av advokater ble hyret inn av myndighetene i Peru for å gå gjennom en del av sakene mot fiskeoljeindustrien.

Oppdraget var å slå fast hvilke lover som er brutt, samt fastsette størrelsen på bøter.

Medregnet saker som andre jobber med, har advokaten følgende anslag på den samlede summen med bøter som er utarbeidet overfor industrien:

– Ut fra det jeg har oversikt over, er det snakk om bøter på til sammen rundt 900 millioner soles, sier Tiravanti.

Det tilsvarer mer enn 1,8 milliarder kroner ut fra dagens kurs.

Men så snart sakene havner hos de ansvarlige som skal sende ut pålegget til selskapene, stopper det opp. Gjennom trenering av sakene blir de til slutt foreldet og liggende i en skuff.

Nektes innsyn

Advokat Tiravanti vet ikke hvor mange av bøtene som hans team har utarbeidet for myndighetene, som faktisk er blitt effektuert.

Miljøorganisasjonen Mundo Azul i Peru har søkt myndighetene om innsyn i hele bøteregisteret for perioden 2006 - 2010, men har ikke fått svar på innsynsbegjæringen.

Lovbruddene:

Lovbrudd Copeinca

LOVBRUDD FORETATT AV COPEINCA I ÅRENE 2006 – 2010.
TALL FRA DE 12.500 SAKENE NRK HAR FÅTT TILGANG TIL:

 1. Fisket innenfor 5-milssonen: 29 saker
 2. Antatt fiske innenfor 5-milssonen - Senket fart/forstyrret GPS-signal: 8 saker
 3. Problemer med eller manipulasjon av balanse/vekt: 11 saker
 4. Fangst eller prosessering av yngel: 34 saker
 5. Nektet å gi informasjon eller gitt falsk informasjon: 23 saker
 6. Fisket uten tillatelse eller bruk av båt uten tillatelse: 6 saker
 7. Fangst eller prosessering av arter som er ulovlig å ta ut:
  34 saker
 8. Fangst av mer fisk enn tillatt på fartøy: 13 saker
 9. Ulovlig fiske eller prosessering utenfor periodene når det er tillatt: 3 saker
 10. Forurensing av marine miljø / Utslipp av avfall som ikke er renset: 4 saker
 11. For mye fangst av andre arter (bycatch): 8 saker
 12. Annet: 3 saker

Totalt 176 saker, som representerer bøter på 4,3 millioner US dollar (= cirka 24 millioner kroner med dagens kurs), samt fiskeforbud på 901 dager.

Lovbrudd Austral Group

LOVBRUDD FORETATT AV AUSTRAL GROUP I ÅRENE 2006 – 2010.
TALL FRA DE 12.500 SAKENE NRK HAR FÅTT TILGANG TIL:

 1. Fisket innenfor 5-milssonen: 7 saker
 2. Antatt fiske innenfor 5-milssonen - Senket fart/forstyrret GPS-signal: 4 saker
 3. Problemer med eller manipulasjon av balanse/vekt: 78 saker
 4. Fangst eller prosessering av yngel: 36 saker
 5. Nektet å gi informasjon eller gitt falsk informasjon: 5 saker
 6. Fisket uten tillatelse eller bruk av båt uten tillatelse: 7 saker
 7. Fangst eller prosessering av arter som er ulovlig å ta ut:
  18 saker
 8. Fangst av mer fisk enn tillatt på fartøy: 3 saker
 9. Ulovlig fiske eller prosessering utenfor tillatte perioder: 2 saker
 10. Forurensing av marine miljø / Utslipp av avfall som ikke er renset: 3 saker
 11. For mye fangst av andre arter (bycatch): 7 saker
 12. Installering eller drift av fiskemel/fiskeolje-fabrikker uten tillatelse: 7 saker
 13. Annet: 2 saker

Totalt 179 saker, som representerer bøter på 2,4 millioner US dollar (= cirka 13,4 millioner kroner med dagens kurs), samt fiskeforbud på 300 dager.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)