Hopp til innhold

Krever dødsfallet utredet

Foreldrene til lille Tim Daniel har nå for første gang fått en beklagelse fra Sarpsborg kommune. Men foreldrene og kommunen er fortsatt uenige.

Freddy Harlem og Lene Thorvaldsen, forleldrene til Tim Daniel.

Freddy Harlem og Lene Thorvaldsen mistet sønnen Tim Daniel mens han var under kommunal omsorg. De vil ha bedre svar på hva som skjedde den dagen han døde.

Foto: Martin Bechmann / NRK

NRK fortalte i forrige uke om muskelsyke Tim Daniel som døde i april 2017 – bare 16 måneder gammel. Han hadde bodd i kommunal barnebolig i 11 måneder. Foreldrene til Tim Daniel mener de ikke har fått godt nok svar på hva som skjedde den dagen han døde.

– Kommunen beklager kun det de ble felt for i tilsynssaken hos Fylkesmannen i Østfold. Men vi ønsker å få klarhet i hva som skjedde den dagen, sier Lene Thorvaldsen, moren til Tim Daniel.

– Før det vil ikke jeg få ro i sjelen, sier hun.

Sarpsborg kommune og foreldrene er uenige om hvordan de skal tolke fylkesmannens vedtak og obduksjonsrapporten.

– Livsviktige minutter

Sarpsborg kommune ble i mars felt av Fylkesmannen i Østfold for å ha brutt Helse- og omsorgslovens krav til forsvarlighet. Foreldrene mener de kunne ha reddet ham hvis de hadde vært til stede i barneboligen.

– Det som skjedde hadde vi fryktet i lang tid, sier Lene.

Den interne loggen til kommunen viser at Tim Daniel døde den 28. april 2017. Mens han ble badet, ble han blå i ansiktet og mistet pusten.

Obduksjonsrapporten trekker følgende konklusjon: «Vi har ikke påvist noen sikker dødsårsak, men obduksjonsresultatene taler for at dødsfallet har sammenheng med den medfødte grunnlidelsen nemalin myopati og pustevanskene som er knyttet til denne».

Men foreldrenes advokat Ane Sofie Tømmerås mener at rapporten ikke gir svar på alle spørsmålene.

– Rettsmedisinerne som obduserte Tim Daniel hadde ikke i sitt mandat å undersøke hvilke hjelpebehov han hadde. De tar ikke hensyn til hva slags behandling som var livsnødvendig, sier Tømmerås.

Tim Daniel Harlem

Tim Daniel ble født med en sjelden muskelsykdom og var avhengig av tilsyn 24 timer i døgnet.

Foto: Privat

Helsesjefen i Sarpsborg, Øivind Werner Johansen, mener at verken obduksjonsrapporten fra Oslo universitetssykehus eller rapporten fra Fylkesmannen i Østfold har konkludert med at kommunen har skyld i selve dødsfallet.

– Vi må huske at gutten var født med en meget alvorlig og sjelden muskelsykdom med kort forventet levetid. Verken fylkesmannen eller rettsmedisinerne har funnet grunnlag for å opprette tilsynssak mot involvert helsepersonell, sier Johansen.

– Må kunne ha tillit

Håvard Ravn Ottesen, styremedlem i Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) har fulgt utviklingen i norske barneboliger over flere år. Han mener at fylkesmannen burde ha gått lenger.

– Fylkesmannen burde ha vurdert om tjenesten rett før den fatale hendelsen var forsvarlig eller ei. En slik vurdering vil uansett ikke gi foreldrene barnet tilbake. Men den kan danne grunnlag for læring, sier han.

NRK har spurt Fylkesmannen i Østfold om de har gjort egne undersøkelser rundt Tim Daniels død. Seniorrådgiver Lars Petter Kleiven viser til konklusjonen i tilsynssaken og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Om lag 270 norske barn er enten fastboende eller bruker barneboliger til avlastning.

– Foreldre som er avhengige av gode kommunale tjenester må kunne ha tillit til at når man overlater et svært sykt barn til kommunal omsorg, helt eller delvis, får barnet forsvarlig helsehjelp, sier Håvard Ravn Ottesen i Handikappede Barns Foreldreforening.

– Undersøk videre

Advokat Tømmerås mener at kommunen på ingen måte er frikjent.

– Det er slått fast systemsvikt som innebærer at kommunen må gå gjennom hele sitt system, inkludert hva som skjedde den dagen han døde.

Tømmerås krever en sakkyndig utredning og viser til slimfunnet i luftrøret som har fått foreldrene til å stille spørsmål på om Tim Daniel fikk den rette og nødvendige hjelpen den morgenen det fatale skjedde.

Ane Sofie Tømmerås

Ane Sofie Tømmerås er advokaten til Tim Daniels foreldre. Hun sier at de vurderer å gå til sak mot Sarpsborg kommune.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Slik er dette beskrevet i obduksjonsrapporten:

«I luftrøret fantes rikelig med grågult, seigt slim. Lungene var sammenfalne, men dette er et uspesifikt funn.»

Helsesjefen i Sarpsborg kommune mener at kommunen ikke kan klandres for Tim Daniels dødsfall.

– Ifølge obduksjonsrapporten ble det ikke gjort funn som kan tyde på at døden har noen sammenheng med feil eller forsømmelser hos behandlingsapparatet. Den slår fast at dødsårsaken har sammenheng med den medfødte grunnlidelsen og pustevansker knyttet til denne, sier helsesjefen.

Innleide jobbet uten kontrakt

I den siste måneden av Tim Daniels opphold ved Råkilveien Barne- og avlastningsbolig, ble over halvparten av bemanningen dekket med innleid personale fra et bemanningsbyrå. Men det fantes ingen kontrakt eller intensjonsavtale mellom kommunen og selskapet.

Helsesjef Øivind Werner Johansen svarer slik på dette:

«Når det gjelder barneboligen hadde vi ikke kontrakt med bemanningsbyrå på det aktuelle tidspunkt i 2017. Bakgrunnen for dette var at vi ikke har hatt behov for innleie av vikarer i helse- og omsorgstjenestene. Da behovet ble akutt ved barneboligen i 2017, klarte vi ikke å rekruttere personell internt. Derfor ble et bemanningsselskap kontaktet som raskt kunne stille opp med personell.»

I mars 2017 bestemte kommunen å øke bemanningen rundt Tim Daniel. Det skjedde etter flere klager fra foreldrene. I den siste måneden av livet sitt måtte den lille gutten forholde seg til mange mennesker.

– På det meste var 35 medarbeidere involvert for å dekke opp turnusen. For å få dette på plass måtte vi benytte et vikarbyrå og vi måtte handle raskt.

Ifølge helsesjefen var 12 av 35 som jobbet med Tim Daniel ufaglærte. Men han understreker at ingen fra bemanningsselskapet var ufaglærte, og at pengebruken ikke har vært et tema i denne saken.

– Tim Daniel hadde stort behov for helsepersonell rundt seg 24 timer i døgnet. I den siste måneden av livet sitt ble hans behov dekket av ti årsverk.

Ingen forsoning

På et møte der ordføreren, kommunesjefen for velferd og helsesjefen deltok fikk foreldrene for første gang en beklagelse. Helsesjefen hadde håpet at saken skulle avsluttes med det, men foreldrene er ikke fornøyde.

– Det var en rar følelse å sitte der foran tre kommuneledere som ikke visste så mye om saken, sier pappa Freddy Harlem.

Helsesjefen bekrefter at kommunen beklaget for de manglene som er påpekt i tilsynssaken.

– Vi har lært mye av denne saken, og det vil vi ta oss med videre.

Men saken er langt fra avsluttet sier foreldrenes advokat.

– Vi har varslet at vi vil sende et krav om oppreising. Ikke minst fordi foreldrene fortsatt sliter med senskader. Dersom vi ikke kommer til en enighet, vil vi vurdere å gå til rettssak, sier Tømmerås.

Johansen ønsker ikke å kommentere spørsmål om erstatning. Men han understreker at kommuneoverlegen og koordinator fulgte opp foreldrene etter dødsfallet.

NRK har bedt om tilsvar fra lederen ved barneboligen, fagsykepleieren og koordinatoren. Alle henviser til Sarpsborg kommune for tilsvar.

– Den lille gutten og foreldrene hans er sviktet, og det er grusomt

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)