Hopp til innhold

Advarer mot økt CT-bruk – kan gi kreft hos barn

Bruken av CT-skanning har eksplodert ved norske sykehus. Nå slår både myndighetene og leger alarm.

CT-undersøkelse

I 2008 ble det gjennomført 2.253.262 CT-undersøkelser i Norge. Rundt 450.000 av disse var unødvendige.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Årlig blir det gjennomført over to millioner CT-skanninger ved norske sykehus. De avanserte computertomografimaskinene er et viktig verktøy for leger over hele verden, men har en stor ulempe.

Hver pasient blir utsatt for en betydelig mengde ioniserende stråling, noe som øker risikoen for å utvikle kreft, spesielt ved gjentatte undersøkelser.

– CT-skanning er blitt så tilgjengelig at mange leger gjør det uten å tenke seg om. Derfor har antallet skanninger også skutt i været.

Det sier Bertil Romner, professor ved Rigshospitalet i København. Nå råder han norske leger til å forsøke alternative undersøkelsesmetoder.

Firedoblet på 20 år

CT-skanning

Slik ser en CT-undersøkelse av et hode ut. Mer avansert teknologi gjør det mulig å ta flere snitt, noe som også øker strålemengden.

Foto: Mikael Häggström

I løpet av de siste 20 årene er bruken av CT-skanning i Norge firedoblet, fra knappe 50 undersøkelser per 1000 innbyggere per år i 1992, til nesten 200 i 2008. Professor Romner har noe av skylden for den eksplosive økningen, siden han var med på å utvikle retningslinjene for bruk av CT ved hodeskader i 2000.

– Den gang var planen at CT skulle være et hjelpemiddel for legene, slik at man lettere kunne undersøke pasienter, og eventuelt sende hjem dem som ikke måtte legges inn.

CT-maskinene fotograferer kroppen med hjelp av røntgenstråler, og de mest moderne maskinene kan lage avanserte 3D-modeller av pasientene. På den måten kan legene enkelt se de ulike strukturene i kroppen.

Maskinene som brukes i dag er mer effektive enn tidligere maskiner, noe som har redusert strålingsdosen per undersøkelse. Allikevel har den samlede strålingsmengden i befolkningen økt drastisk, på grunn av den stadig økende bruken.

Romner understreker at maskinene er et uvurderlig hjelpemiddel, men at bruken må begrenses.

– Én enkelt skanning er sjeldent noe problem i seg selv, men mange skanninger eller tette snitt kan medføre en strålingsdose som øker sannsynligheten for kreft hos pasienten.

– 450.000 skanninger er unødvendige

I mars gikk Statens strålevern ut og advarte mot økt bruk av CT-skanning i alle de nordiske landene. Eva Friberg er seksjonssjef ved seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk, og forklarer at bekymringen hovedsakelig er rettet mot unødvendige CT-undersøkelser.

– CT-undersøkelser er et helt nødvendig verktøy innen diagnostisering, men brukes dessverre av og til i større grad enn det som er nødvendig. I noen tilfeller finnes det alternative metoder som kan brukes, som ikke utsetter pasientene for unødvendig stråling.

Ifølge Friberg er det sterke indikasjoner på at omtrent hver femte CT-skanning her til lands er unødvendig, noe som tilsvarer rundt 450.000 undersøkelser årlig.

– Dette er undersøkelser som ikke bidrar til diagnostisering eller videre behandling av pasientene.

Barn og kronisk syke mest utsatt

Eva Friberg

Eva Friberg er seksjonssjef ved seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk.

Seksjonssjef Friberg sier at en ukritisk økning i bruk av CT kan få konsekvenser for befolkningen.

– All bruk av ioniserende stråling har en liten økt kreftrisiko. Denne risikoen er ikke akseptabel dersom CT-undersøkelsen ikke har noen betydning for pasientens videre diagnostisering eller behandling, sier Friberg.

Hun forteller at enkelte grupper er spesielt utsatt for å utvikle strålerelatert kreft.

– Barn er tre ganger så følsomme for stråling som voksne, så de bør beskyttes i særlig grad. Personer med kroniske sykdommer som regelmessig får utført CT-undersøkelser som ledd i behandling eller oppfølging kan også motta relativt høye akkumulerte doser, noe som igjen øker kreftrisikoen.

Får å redusere antall unødvendige CT-undersøkelser presiserer Strålevernet nødvendigheten av økt bevissthet rund doser og risiko, økt kunnskap om radiologiske undersøkelsesmetoder som sikrer at riktig metode blir valgt (røntgen, CT, MR, ultralyd) og gjennomføring av kliniske revisjoner for å kvalitetssikre hele kjeden fra henvisning til gjennomført undersøkelse.

Bruker mest i Norden

Og det er nettopp alternative undersøkelsesmetoder professor Romner nå oppfordrer norske leger til å bruke. I stedet for kostbare maskinundersøkelser kan for eksempel hodeskader oppdages ved å lete etter stoffer i blodet, såkalte biomarkører.

– I løpet av vinteren vil det komme nye retningslinjer for norske leger. Da anbefaler vi å bruke biomarkører i større grad ved enkle hodeskader, sier Romner.

På den måten håper Romner å få ned strålingsmengden for norske pasienter. Norge har nemlig den høyeste bruken av CT-undersøkelser i Norden, og vi bruker teknologien nesten dobbelt så ofte som våre naboland.

– Derfor må vi gjøre noe for å få ned bruken, sier professoren.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)