– Noe av det største innen kreftforskning på lenge

En ny behandlingsform mot føflekkreft med spredning viser så gode resultater at norske spesialister mener behandlingen bør tilbys norske pasienter allerede til høsten.

Sjekker føflekk

Norge er blant landene med høyest forekomst av føflekkreft. For de pasientene hvor føflekkreften har spredt seg har det vært lite behandling å tilby, men de siste årene har det kommet flere medikamenter på markedet som har ført til betydelige fremskritt.

Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

Jürgen Geisler

Professor ved UiO og overlege ved kreftavdelingen på Akershus universitetssykehus, Jürgen Geisler, sier behandlingen forlenger levetiden signifikant.

Foto: Øystein H. Horgmo / UIO

– Dette er noe av det største som har skjedd innen kreftforskningen de siste årene, sier professor ved UiO og overlege ved kreftavdelingen på Akershus universitetssykehus, Jürgen Geisler.

Han viser til en studie som ble lagt frem på den årlige kreftkongressen ASCO i USA i slutten av mai.

Resultatene fra studien viser at pasientene som behandles med en kombinasjon av medikamentene Tafinlar og Mekinist, overlever minst et halvt år lengre enn pasienter som behandles med Tafinlar alene.

– Behandlingen er kun aktuell for kreftpasientene med såkalt BRAF-positiv sykdom, noe som gjelder ca. 50 prosent av pasientene, sier Geisler.

Flere positive nyheter

På den samme konferansen ble det også lagt frem svært gode resultater for behandling av føflekkreft med immunterapi.

Resultatene vakte oppsikt og regnes som et stort gjennombrudd, men dersom pasienter med føflekkspredning skal kunne motta denne behandlingen, må de være i en «rolig fase».

– Ofte kommer diagnosen som lyn fra klar himmel på pasientene som har utviklet føflekkreft med spredning, og på grunn av en rask sykdomsutvikling kan mange ikke motta immunterapi som førstelinjes behandling – derfor kan denne behandlingen redde mange pasienter ut av en akutt truende situasjon, sier Geisler.

I studien ble 423 pasienter fra Australia, Europa og Nord- og Sør-Amerika behandlet med kombinasjonen av Tafinlar og Mekinist. Resultatene viste 51 prosent overlevelse etter to år og 74 prosent overlevelse etter ett år.

– Dette er uten tvil et stort gjennombrudd fordi det forlenger livet signifikant, ikke bare noen få uker, slik vi vanligvis ser i kreftstudier. Behandlingen har faktisk færre bivirkninger enn monoterapien, sier Geisler.

Han mener resultatene er så gode at kombinasjonsbehandlingen kommer til å bli standardbehandling i Norge.

I slutten av juli ga Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) en såkalt «positive opinion» for kombinasjonsbehandlingen.

– Det betyr at behandlingen er rett rundt hjørnet i Norge også. Jeg er egentlig ikke i tvil om at dette blir godkjent i Norge. Man kan egentlig ikke unngå denne behandlingen fordi dette er et såpass stort gjennombrudd, sier Geisler.

Resistens

Allerede i dag mottar flere norske pasienter denne behandlingen gjennom Compassionate use-programmet – en ordning som produsenter kan benytte for å gjøre legemidler uten markedsføringstillatelse tilgjengelig. Men medikamentene er såpass kostbare at det ikke er gitt at behandlingen innføres i Norge.

Overlege Jarle Karlsen på kreftklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim er i likhet med Geisler svært positiv til behandlingsformen.

I Trondheim har de testet medikamentene siden i fjor høst, og ser at kombinasjonsbehandlingen fører til at flere responderer på behandling.

I tillegg blir varigheten av behandlingen lengre enn kun bruk av Tafinlar, sier Karlsen.

Men selv om Karlsen ser at behandlingen tydelig skrumper svulstene og ofte gir god symptomlindring hos pasientene, kan den ikke kurere den svært alvorlige sykdommen.

– Vi har sett resistens etter fire måneder, men vanligvis inntreffer den fra et halvt til halvannet år, sier Karlsen.

Elisabeth Bryn

Avdelingsdirektør i Legemiddelverket Elisabeth BrynBryn minner om at mange av de nye legemidlene er svært kostbare, og at det er viktig å se på hvilket legemiddel som gir mest effekt i forhold til kostnadene dette påfører samfunnet.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

Avdelingsdirektør i Legemiddelverket Elisabeth Bryn sier det pågår en prosess for å vurdere om nytten av behandlingen står i et rimelig forhold til kostnadene.

– Kunnskapssenteret holder på med en gjennomgang for hele sykdomsområdet og skal levere en rapport til direktørene i de regionale helseforetakene i løpet av høsten. Det er flere legemidler og kombinasjoner som vurderes opp mot hverandre, sier hun.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.