Så mye CO2 slipper vi ut

Her er det norske CO2-fjellet

Bli med når Selda Ekiz guider deg rundt i det norske CO2-landskapet.

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Hvem slipper ut hvor mye? Hva betyr egentlig «utslipp fra norsk sokkel»? Hvor er det lurt å kutte?

Politikerne prater mye om utslipp av drivhusgasser, men det er ikke alltid lett å forstå hva de prater om.

I videoen over setter fysiker Selda Ekiz utslippene i sammenheng og gir deg oversikt.

Vil du se nærmere på dataene? Bla videre i denne saken.

Dine årlige utslipp

CO2-utslipp individnivå

TRANSPORT: De største årlige utslippene dine kommer når du kjører bil.

Foto: NRK
Selda Ekiz

TALLENES TALE: Selda Ekiz er fortellerstemme i denne animasjonen.

Foto: Borgny Baastad / NRK

Å beregne hvor mye CO2 du og jeg slipper ut hvert år er ingen enkel oppgave, og det finnes flere ulike kalkulatorer for «fotavtrykk» på nettet.

I denne saken har vi brukt tall laget av Kjartan Steen-Olsen ved NTNU. De tar utgangspunkt i utgiftene til norske husholdninger og utslippene kan derfor skje både i Norge og i utlandet. Hvis du for eksempel kjøper ny genser kan den ha forårsaket utslipp under produksjon i Asia og under transport til Norge. Også mye av kjøttet vi spiser har gitt utslipp i utlandet, da det ble produsert.

En norsk gjennomsnittshusholdning bestod i 2012 av 2,12 personer. Vi har derfor delt utslippstallene for husstander på 2,12 for å finne utslipp per person.

Tallene viser utslipp i 2012:

Husstand (tonn CO2e)

Person (tonn CO2e)

Totalt karbonfotavtrykk

22.3

10.5

Matvarer og alkoholfrie drikkevarer

2.8

1.3

Alkoholdrikker og tobakk

0.4

0.2

Klær og skotøy

1.2

0.5

Bolig, lys og brensel

4.0

1.9

Møbler og husholdningsartikler

1.3

0.6

Helsepleie

0.7

0.3

Transport

7.9

3.7

Post- og teletjenester

0.5

0.3

Kultur og fritid

1.9

0.9

Utdanning

0.1

0.0

Restaurant- og hotelltjenester

0.6

0.3

Andre varer og tjenester

0.9

0.4

Ekspander/minimer faktaboks

Årlige utslipp innenfor Norges grenser

CO2-utslipp Norge

NORGE: Det er olje- og gassindustrien som gir de største utslippene i Norge.

Foto: NRK

Disse tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser kun utslipp som skjer innenfor Norges landegrenser. Derfor er ikke tallene direkte sammenlignbare med individdataene over.

Norske flyvninger og skipsfart til utlandet er ikke med i disse tallene.

Tallene viser utslipp i 2014:

Totale utslipp fra norsk territorium (MtCO2e)

53.8

Olje- og gassutvinning

14.7

Industri og bergverk

12

Energiforsyning

1.7

Oppvarming i andre næringer og husholdninger

1.2

Veitrafikk

10.2

Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.

6.3

Jordbruk

4.7

Andre kilder

3

Årlige utslipp i Norge, Sverige og Danmark

CO2-utslipp Norge, Sverige og Danmark

NORSKEN, SVENSKEN OG DANSKEN: Mens Sverige og Danmark har kuttet sine utslipp siden 1990 har Norge økt.

Foto: NRK

Norge, Sverige og Danmark slipper ut omtrent like mye CO2 i året, selv om landere har ulikt antall innbyggere. Mens Sverige og Danmark har kuttet sine utslipp siden 1990, har Norge økt.

Tall for Norge og Sverige er utarbeidet av forskerne Robbie Andrew og Glenn Peters ved CICERO gjennom deres deltakelse i Global Carbon Project som sammenstiller data for ulike land.

Tallene for Danmark er hentet fra UNFCCC.

Tallene viser utslipp i 2012:

Totalt 1990

Totalt 2012

Pr person 2012

Norge

52

54.049

10.66

Sverige

71.8

57.26

5.78

Danmark

70.02

53.118

9.64

Utslipp i verden fra norsk eksport av olje/gass

I 2011 ble det sluppet ut 497,5 millioner tonn CO2 i verden, som følge av olje og gass eksportert fra Norge. Tall fra Robbie Andrew og Glenn Peters ved CICERO, publisert i Environmental Research Letters.

Slik har vi laget CO2-fjellene

Størrelsen på boblene i de to CO2-fjellene er ikke tilfeldig. Vi har tatt utgangspunkt i at tettheten på CO₂ er 1.87 kg/m³. Hvis du da samler ett tonn CO2 i en boble blir den ganske stor. Diameteren blir på rundt 10 meter.

En gjennomsnittsnordmann lager rundt 10 slike bobler i året. Årlig lager Norge 54 millioner bobler. De norske boblene danner et kvadrat på rundt 29 milliarder kubikkmeter, som vi har latt flyte utover til et fjell. Skal du til toppen av fjellet får du en stigning på 3,5 kilometer.

Det andre fjellet er 6,5 kilometer høyt og viser utslipp i verden grunnet olje og gass som er eksportert fra Norge (497,5 millioner tonn).

CO2-fjell

OSLO FORSVINNER: Hvert år slipper vi ut 54 millioner tonn CO2 innenfor Norges landegrenser.

Foto: NRK
CO2-utslipp norsk olje/gass i utlandet

ØSTLANDET FORSVINNER: Norge eksporterer mye olje og gass hvert år. Når denne forbrennes gir det et utslipp på nesten 500 millioner tonn.

Foto: NRK

Vi baserer regnestykket på metoden som er utarbeidet av Carbon Visuals.

Se også: Hva varmer egentlig opp kloden? Kan bli det varmeste menneskeheten har opplevd!