Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye? Per Espen Stoknes er klimapsykolog ved BI. Han viser hvilke mekanismer det er i oss som gjør oss til klimasinker, selv om vi vet bedre. 
Episode 1:10 Distanse. Det skjer ikke meg.

Derfor vil vi ikke høre

Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye? Klimapsykolog Per Espen Stoknes guider deg gjennom jungelen av menneskelige forsvarsmekanismer.

Fem personer som har endret hverdagen sin for å få en mer miljøvennlig hverdag.

Klimafikserne

Møt fem mennesker som har endra livet til fordel for planeten vi bor på.