Hopp til innhold

Derfor er Norges største klimatiltak så vanskelig å gjennomføre

Miljødirektoratet peker på karbonfangst som det viktigste klimatiltaket i Norge. Men prosjektene blir stadig utsatt. Er det så innmari vanskelig?

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

FNs klimapanel sier at menneskeheten må kutte utslipp med minst 15 milliarder tonn CO₂ innen 2030.

Her i Norge kuttet vi 241.000 tonn CO₂-ekvivalenter i fjor. Skal vi nå målet, må vi kutte i snitt 3,25 millioner tonn hvert år i årene som kommer.

I Miljødirektoratets siste rapport er løsningen klar: Vi må fjerne noe av de store mengdene CO₂ vi produserer.

Forskjellige typer karbonfangst- og lagring (CCS) utgjør de desidert mest effektive tiltakene direktoratet viser til.

Denne teknologien skal kunne fjerne 5,2 millioner ekstra tonn CO₂ fra Norges årlige utslipp, og det innen 2030. Det er 10 prosent av Norges totale utslipp i dag.

Og både i Europa og i verden er også målene ambisiøse:

Denne grafen er basert på FNs klimapanels siste synteserapport, EU-kommisjonens stadfestede mål fra 2021, og Miljødirektoratets rapport Klimatiltak i Norge mot 2030.

Samtidig har de siste årene vært preget av utsatte og mislykkede prosjekter.

Senest i mai ble det klart at prosjektet for CCS på avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo kan bli skrinlagt.

Hvorfor er det så vanskelig å få det til?

For å få svaret, må vi skjønne hvordan karbonfangst faktisk fungerer.

Nederst i saken får du også svaret til klima- og miljøministeren på om han tror vi kan nå målene for CCS i Norge.

Daværende statsminister Jens Stoltenberg åpner teknologisenteret på Mongstad i 2012, sammen med olje- og energiminister Ola Borten Moe.

KRASJLANDING: Daværende statsminister Jens Stoltenberg åpner teknologisenteret på Mongstad i 2012, sammen med olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Foto: Marit Hommedal / NTB

Karbonfangst på 1, 2, 3

Trær og planter lagrer karbon gjennom fotosyntese.

Men dessverre blir det mindre av disse karbonsugende skapningene i verden på grunn av naturtap.

Håpet er derfor at vi skal kunne fange CO₂ med maskiner.

Det kalles for karbonfangst- og lagring, eller CCS.

Det består, enkelt fortalt, av tre steg:

  1. Kapring: CO₂ fanges opp fra industrianlegg, avfallsavbrenning, eller rett ut av luften.
  2. Transport: CO2-gass trykksettes og fraktes med spesialiserte skip og rør til et lagringssted.
  3. Lagring: CO₂ pumpes langt under jorden, gjerne på 1000 meters dyp.
Platformen Transocean Enabler om dagen.

LAGRINGSPLASS: ​​​​​​​​​​​​​​Plattformen Transocean Enabler skal brukes til å injisere karbon inn under havbunnen.

Foto: Northern Lights

Men så enkelt er det jo ikke i virkeligheten, for det er ikke bare å gripe tak i CO2-molekylene med hendene.

NRK har spurt forskningsleder for karbonfangst- og lagring på Sintef, Mona Mølnvik, om å ta oss med dypere inn i materien.

Mona J. Mølnvik, forskningssjef i Sintef Energi AS

Mona Mølnvik, forskningssjef i Sintef Energi AS

Foto: Sintef

Fangsten

Selve fangsten har vi faktisk ganske god kontroll på. Det finnes mange løsninger, forklarer Mølnvik:

– Dette har vi gjort industrielt over lengre tid, men ikke med så store anlegg som kreves for CCS. Selskaper som Aker Carbon Capture har utviklet en teknologi basert på forskning fra Sintef og NTNU.

Akkurat denne teknologien er basert på en type kjemikalier som binder seg med CO₂ ved lave temperaturer, og frigir dem ved relativt høye temperaturer.

Skjema for karbonfangst med absorbsjonstårn
Foto: NRK/CO2CRC

Mye industri produserer røykgass, som inneholder en del CO₂, og mye annet.

Før vi begynte å tenke på CCS, slapp vi bare ut denne gassen. Nå kan vi vaske den først.

– Effektivt så vasker du røykgassen i en væske. Det gjør du i et absorpsjonstårn, hvor du har væske som sildrer nedover en struktur som kan være av keramisk materiale, sier Mølnvik.

I tillegg går det an å lagre karbon før forbrenning ved å produsere hydrogen fra naturgass med CO2-fangst.

Man kan også bruke rent oksygen i forbrenningen for å få mye mer CO₂ i avgassen.

Mobilt testanlegg for fangst av CO2 ved Norcem i Brevik

TESTANLEGG: Foreløpig har det kun vært et mobilt testanlegg for fangst av CO₂ ved sementfabrikken Norcem i Brevik. Planen er at et større anlegg skal være ferdig i 2024.

Foto: Aker Carbon Capture

Transporten

– Når du har fanget CO₂, så trenger du å få den transporterbar. Det avhenger litt av hvilken prosess du har brukt for å fange, men CO2-blandingen må tilpasses, sier Mølnvik.

Her er det hovedsakelig to alternativer. Det første er at man kan gjøre CO2-blandingen flytende, og laste den over i kuletankskip.

CO2-transportskipet Aurora Storm

Det norske CO2-transportskipet Aurora Storm ligger ved kai i Danmark.

Foto: BO AMSTRUP / AFP

Det andre alternativet er å komprimere CO2-gassen og føre denne inn i rør.

Det krever litt energi, men det er verdt det, sier Mølnvik:

– Det er jo noen som påstår at du har ikke tjent noen ting når du har gjort dette her, fordi du har brukt så mye kraft i prosessene, og det stemmer ikke. Det er ikke sånn at vinningen går opp i spinningen.

Rør for å lagre CO2

Rør for å transportere CO2-gass på testanlegget Tomakai Carbon på øya Hokkaido i Japan.

Foto: Aaron Sheldrick / Reuters

Lagringen

Det siste steget for CCS er lagring.

Her har vi i lille Norge lært mye av vår store olje- og gassindustri.

Mye av teknologien vi har brukt for å lete etter olje- og gass, kan vi nemlig bruke for å finne gode lagringssteder for CO₂.

– Når du har transportert, så må du injisere CO₂ minst 700 meter inn i undergrunnen. Det finnes forskjellige formasjoner som kan brukes til lagring, forklarer Mølnvik.

Sleipner-plattformen

På olje- og gassplattformen Sleipner driver de allerede med karbonfangst og lagring siden 1990-tallet. -

Foto: Marit Hommedal / NTB

Man kan for eksempel lagre i såkalte akviferer.

Dette er vannfylte lommer og sandsteinsformasjoner som har et lag med et tett takberg over seg. CO₂ løser seg opp i disse formasjonene. Takberget sørger for at den holder seg lagret.

Et annet alternativ er å fylle tomme olje- og gassbrønner.

Norge er i ferd med å utvikle et storskala prosjekt for akkurat dette: Northern Lights.

Planen er å kunne lagre 1,5 millioner tonn CO₂ i året allerede fra 2024.

– Vi har en sokkel som har vist at den kan holde på olje og gass i mange millioner år. Den vil også holde på CO₂ når det gjøres kunnskapsbasert med de metodene som vi har utviklet i en årrekke, sier Mølnvik.

Les også: Klimaforskere i Trondheim ga aldri opp kampen om fangst og lagring av CO₂

Thor Mejdell, ved Sintefs CO2-lab på Tiller
Thor Mejdell, ved Sintefs CO2-lab på Tiller

Fremdeles relativt dyrt

Mølnvik sier CCS har fått et ufortjent dårlig rykte fordi det har vært prosjekter som ikke ble realisert.

Samtidig har det tatt tid å gå fra dyrt nybrottsarbeid til billige standardløsninger.

Det meste av CCS er fremdeles dyrt. I dag koster det ifølge FNs klimapanel mellom 100 og 200 dollar å kutte utslipp med ett tonn CO₂ i de aller fleste tilfeller.

Dette skyldes blant annet at avfallsbrenningsanlegg ikke har blitt bygget med CCS-løsninger fra starten, forklarer Mølnvik.

Til sammenlikning kan man tjene penger på å kutte utslipp ved å bytte fra fossil til sol- eller vindenergi i mange tilfeller.

Samtidig er det mange tilfeller der det å integrere en CCS-løsning i et prosjekt fører til svært små kostnadsøkninger på rundt en til 2 prosent, påpeker Mølnvik.

Les også: FNs klimapanel sender en «siste advarsel»: – Nå teller alle valg

Jon Cappleman fra California forbereder seg på å beskytte hjemmet sitt mot flammene idet røyken fra skogbrannene i California nærmer seg sommeren 2021.
Jon Cappleman fra California forbereder seg på å beskytte hjemmet sitt mot flammene idet røyken fra skogbrannene i California nærmer seg sommeren 2021.

Norcems sementfabrikk i Brevik i Vestfold

Norcems sementfabrikk i Brevik i Telemark blir et av de første store industriprosjektene utenom olje og gass der CCS vil bli tatt i bruk i Norge. CCS-anlegget vil stå ferdig i 2024, og kutte utslipp med 400.000 tonn CO₂ i året.

Klimaministeren: – Alvorlig problem

Mølnvik tror disse kostnadene kommer til å stupe.

– Man har lært mye av fra de foregående prosjektene. Og så bygger man ny kunnskap, det kommer nye ideer, og vi gjør ting smartere, sier Mølnvik.

Hun tror vi er i ferd med å se den virkelige starten på CCS-eventyret.

– Nå er det nye anlegg og prosjekter på gang, både i Norge og internasjonalt. Kostnadene vil helt klart gå ned.

Ifølge Global CCS Institute er det nå prosjekter i utvikling som kan fange 244 millioner tonn med CO₂ per år.

Men investeringsnivået er fremdeles for lavt, sier Mølnvik.

– For å ha sjans til å nå klimamålene, så må vi ifølge FNs Klimapanel investere tre til seks ganger så mye i klimateknologi som vi gjør nå, på en global måte.

Espen Barth Eide

Klimaminister Espen Barth Eide tror ikke vi kan nå målet om å kutte Norges utslipp med 55 prosent uten karbonfangst- og lagring.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Klima- og miljøministeren er enig i at vi må få fart på CCS-satsingen hvis vi skal nå klimamålene.

Det er riktig at en del av de prosjektene som vi hadde håpet begynte å komme plass nå, er blitt forsinket. Og det er et alvorlig problem, fordi karbonfangst- og lagring er en viktig del av løsningen, sier Espen Barth Eide (Ap) til NRK.

Sultan al-Jaber på klimaforhandlingene i Bonn.

CCS-FORKJEMPER: Sultan Ahmed al-Jaber er forhandlingslederen for klimatoppmøtet i Dubai i høst. Han er også direktør i Emiratenes nasjonale oljeselskap, og en sterk forkjemper for CCS.

Foto: Martin Meissner / AP

Det er ventet at CCS vil bli et viktig tema på klimatoppmøtet COP28 i Dubai i år. Mange synes det er problematisk ettersom fokus på CCS-teknologi kan ta oppmerksomheten vekk fra å fase ut fossile brennstoff.

Les også: Klimamålene ryker om nordmenn ikke følger kostholdsrådene

Forskere mener vi bør kutte kjøttforbruket med 75 prosent.
Forskere mener vi bør kutte kjøttforbruket med 75 prosent.

Les også: Den gigantiske norske klimaløsningen - livsviktig og kanskje helt umulig

Klemetsrud
Klemetsrud