Hopp til innhold

– Alle har for dårlige mål, bortsett fra Norge og Japan

Fristen for å levere utslippsmål etter klimatoppmøtet i København ble satt til 31. januar. Men målene er fortsatt for små, mener observatører.

Klimamarsj i København

Klimamarsj under toppmøtet i København.

Foto: Foto Kristin Granbo / NRK

Se hva de ulike landene lover her

Ingen streng frist

For knappe to uker siden løsnet FNs klimasjef, Yvo de Boer, på fristene etter Copenhagen Accord .

Les også: COP15: Et første skritt eller fiasko

FNs klimasjef Yvo de Boer

FNs klimasjef Yvo de Boer på konferansens nest siste dag.

Foto: Anja Niedringhaus / Scanpix/AP

– Det er ikke slik at de ulike landene blir nødt til å godta København-avtalen innen 31. januar. Grunnen til at vi satte 31. januar som frist er at jeg må skrive rapporten fra konferansen i tide, fortalte de Boer i dag.

Landene, har ifølge klimasjefen, muligheten til å indikere om de ønsker å bli «assosiert» med avtalen, Copenhagen Accord, og hva slags mål de vil være villige til å ta.

– Men de som ikke er klare til å melde om egne planer, kan også gjøre dette etterhvert.

Se: Dette er klimaforhandlingene 2009

På langt nær nok

Kuttmålene som hittil er offentliggjort, er på langt nær nok til å stanse den globale oppvarmingen ved 2 grader siden før-industriell tid, som var et mål for konferansen.

Listen over innmeldte kuttplaner forventes å komme i løpet av dagen, og håpet er at målene som allerede er meldt inn skal virke som et insentiv for andre til å være ambisiøse om sine egne planer, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Landene som står for minst to tredeler av verdens utslipp, ledet an av Kina, USA og EU, har alle meldt fra om sine kuttplaner. Også mindre utslippsland har meldt om sin interesse av å bli assosiert med avtalen som kom ut av COP15, toppmøtet i København før jul.

– ...bortsett fra Japan og Norge

– De fleste av de industrialiserte landene har meldt om kutt som er utilstrekkelig, sier Niklas Hoehne, som leder energi- og klima ved konsulentfirmaet Ecofys .

– USAs mål er ikke høye nok, det er heller ikke EUs. De store industrialiserte landene er fortsatt langt bak det som forventes av dem, bortsett fra Japan og Norge.

Les: - Norge bør øke klimakuttene til 40 prosent
Les også: Slik skal kommunene tjene på CO2-kutt

Ecofys' beregninger anslår at kuttene som er lovet per i dag vil føre til en økning av temperaturen i verden på 3,5 grader, ikke 2 som man har håpet på.

Flere av landene som siden København-toppmøtet har meldt om klimatiltak, har ikke nevnt avtalen fra desember.