Flere land på glid i København - nye kuttlovnader på bordet

Brasil, Sør-Korea og Indonesia har i dag sagt seg villige til å kutte mer i sine utslipp enn de tidligere har oppgitt. – Det pågår et intenst diplomati, forteller miljøvernminister Erik Solheim.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim håper og tror København-møtene blir en suksess.

Foto: Miljøverndepartementet/ Bjørn H Stuedal

Dette ble klart under formøtet pre-COP i København der miljøvernministre og forhandlere fra 40 land er samlet forut for klimatoppmøtet i desember.

Sterke forpliktelser på banen

Norges miljøvernminister Erik Solheim sier møtet har bragt på plass to viktige ting.

– Det har kommet sterke forpliktelser fra nye land. Både Brasil, Indonesia og Sør-Korea har kommet med lovnader om kraftige reduksjoner på hjemmebane, noe som er viktig for hele klimaet i forhandlingene, sier Solheim til NRK.

Han legger til at det også er sterk enighet om å komme fram til en bindende, politisk avtale i København. Det er ønsker om at avtalen går over til en folkerettslig avtale så raskt som mulig.

– Det er veldig viktig i oppløpet til København at det nå er klarhet i at så godt som alle aktører ønsker en bindende avtale.

Se hva landene har bidratt med så langt: Hvem mener hva i klimadebatten?

Les også: Dette mener folket om klimakrisen

Hva lover de ulike landene?

FNs klimapanel mener at utslippene må kuttes med minst 25-40 prosent innen 2020 og med 50-80 prosent innen 2050 for å unngå en oppvarming av den globale gjennomsnittstemperaturen på over 2 grader.

Les: Hvor troverdig er FNs klimapanel?

Under kan du se hvilke utslippskutt enkelte land har lovt innen 2020.

Utslippskutt innen 2020

Land

Utslippslovnad (fra 1990-nivå)

Australia

+ 13%

Canada

- 3 %

EU (27 land)

- 20 %

Island

- 15 %

Japan

- 25 %

New Zealand

- 10 %

Norge

- 30 %

Russland

- 25 %

Sveits

- 20 %

USA

- 7 %

– Ikke undervurdér problemene

Solheim slutter seg i dag likevel til skeptikerne som påstår at den bindende avtalen er langt unna.

– La oss fortsatt ikke undervurdere problemene i København. Husk at dette er den vanskeligste avtalen mennesker noensinne har stått overfor. Alle land i verden skal være med på den, og den har betydning for alle sektorer i næringslivet.

Les mer: Rike og fattige kriger i Bangkok

Solheim forteller at de to vanskeligste gjenværende spørsmålene før København handler om utslippsreduksjoner i industrilandene, og pengeoverføringer til klimatiltak i de fattigste landene.

– Er det håp om framgang på de to punktene før møtene i desember?

– Ja. Fordi det foreligger en serie uformelle møter forut for dette. I dag er Obama i Kina; den indiske statsministeren kommer til Washington ganske snart; og fra norsk side driver vi med et intenst diplomati. Så det skjer masse fram til toppmøtet i desember.

Tidsfrist for klimaavtale
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

VIDEO: Nye forpliktelser på bordet under formøtet i København.

– Håper, tror og arbeider for suksess

Første uke av klimatoppmøtet, som finner sted 7. - 18. desember, vil være for forhandlerne, deretter får miljøvernministerne en snau uke for samtaler. Topplederne dukker opp i København de siste dagene av den to uker lange konferansen for å nøste de siste trådene i en ønsket avtale.

– Blir København en suksess eller en fiasko?

– Jeg håper, tror og arbeider intenst for at det skal bli en suksess. Men la oss fortsatt ikke glemme at det er mange, store og vanskelige spørsmål som gjenstår, avslutter Solheim.

Les mer om klimatoppmøtet i København på NRK.NO/KLIMA .

Video nsps_upload_2009_11_19_10_53_5_760.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

VIDEO: Den svenske miljøministeren, Andreas Carlgren, ser sterk politisk vilje til å enes i København.