Hopp til innhold

Hvor troverdig er FNs klimapanel?

Hvor mye kan vi stole på verdens mektigste klimaforskere?

Rajendra Pachauri

Leder for FN sitt klimapanel (IPCC), Rajendra Pachauri.

Foto: Scanpix

FNs klimapanel legger kunnskapsgrunnlaget når verdens stater skal diskutere klimatiltak på toppmøtet i København i desember.

Men ikke alle mener at klimapanelet er så åpent og objektivt som det er ment å være. Ole Henrik Ellestad, tidligere professor og forskningsdirektør, mener de overdriver klimakrisen.

– De tar ikke hensyn til alternative teorier, hevder han.

Ellestad møter stor motstand fra klimaforskere og -eksperter. Noen mener at klimakrisen faktisk er mer alvorlig enn klimapanelet gir inntrykk av.

– Min konklusjon er at klimapanelet er forsiktig og konservativt, sier Svein Tveitdal, tidligere FN-direktør.

Ensidig klimapanel

Ole Henrik Ellestad

Skeptiker: Ole Henrik Ellestad.

Foto: privat

Ole Henrik Ellestad forsøker å finne forklaringer på det han mener er «ensidighet» hos klimapanelet.

– Det er mange resultater som dokumentert har betydelig innflytelse på klima, og etter mitt syn i mye større grad enn CO2. Disse overses eller nedtones, sier han til yr.no.

Noe av årsaken kan ligge i måten klimapanelet jobber på, fortsetter Ellestad. Hvert av kapitlene i den siste rapporten ble skrevet av en gruppe med forskere, noe som ellers ikke er vanlig i vitenskapelig arbeid.

– Når man har en gruppe som jobber sammen, også under en viss synsvinkel, skjer det gruppepsykologiske prosesser. Spørsmålet er om alle alternativene får like grundig behandling? En mulighet er at de sentrale personer får kontroll.

Slik jobber klimapanelet

Eystein Jansen

Skrev deler av den siste FN-rapporten: Eystein Jansen.

Foto: NRK

Kritikken rettes blant annet mot Eystein Jansen, professor og leder for Bjerknessenteret . Han hadde ansvar for kapittelet om fortidsklima i 2007-rapporten.

Med seg hadde han en gruppe forskere fra ulike land. Jansen visste ikke hvilke standpunkt disse hadde i debatten om menneskeskapte klimaendringer.

Gruppen skulle samle alt som var av godkjent forskning på temaet fortidsklima, og deretter «koke dette ned» til et kapittel.

– Ellestad har ikke innsyn i hvordan vi jobber. Myten om selektiv utvelgelse er og blir en myte. Den er ikke i tråd med virkeligheten, sier han til yr.no.

Forskergruppen fulgte strenge vitenskapelige regler, forklarer Jansen.

  • Gruppens medlemmer ble nominert av myndighetene i sine hjemland
  • De skulle ha bred oversikt og være aktivt publiserende
  • Det skulle være utskifting av personer fra forrige rapport
  • Forskerne skulle legge vekt på det som var nytt siden sist
  • Kapittelet gikk gjennom to review-runder, dvs vurdering av eksterne eksperter

At arbeidet startet med noen overordnede appeller er helt utelukket, sier Jansen.

– For eksempel så hadde vi lenge ikke noe innsyn i arbeidet med de andre kapitlene. Likevel er tonen i rapporten mye den samme. Forskerne kommer stort sett frem til de samme tingene.

Klimakrisen mer alvorlig

Svein Tveitdal

Bekymret for klimaet: Svein Tveitdal.

Foto: Privat

Svein Tveitdal og Ole Henrik Ellestad er på hver sin ytterfløy i debatten om FNs klimapanel. Tveitdal har tidligere hatt ansvaret for panelets sekretariat, og mener klimaendringene er mer alvorlige enn panelet sier.

Grunnen er at de følger et konsensusprinsipp når de arbeider. Med andre ord: Alle forskerne må være enige.

– Det finnes forskere som har en annen oppfatning i dette systemet. Dette går begge veier. Ingen av de som har et sært resultat eller synspunkt kan få stor vekt. Det sier seg jo selv.

– FNs klimapanel sammenstiller den beste kunnskapen vi har. Det er en utrolig solid prosess, avslutter Tveitdal.

Kommentarfeltet i denne artikkelen er fjernet pga kapasitetsproblemer.