Billigere å forurense for oljeindustrien

Oljeindustrien sparer flere hundre millioner kroner på nytt CO2-kvotesystem, som gjør det billigere å forurense.

Forurensning.
Foto: JOEL SAGET / AFP

Det siste året har oljeindustrien spart over 600 millioner kroner på å bli en del av kvotesystemet. Tidligere betalte oljeindustrien CO2-avgift, men etter at kvotesystemet ble innført, ble avgiften lavere.

Årsaken til at industrien har spart penger på utslipp er at CO2-kvotene har blitt mye billigere enn forventet. Dette skjer på tross av politiske målsettinger om at det ikke skulle bli billigere å forurense.

Les også: – Lite handling hemmer Norges rolle internasjonalt

Krever endringer

Nå krever miljøbevegelsen at regjeringen gjør det dyrere å forurense.

- Vi frykter at utslippene vil gå opp enda mer fra det som er landets største klimasynder når det blir billigere for oljeindustrien å forurense, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Han sier at det blir billigere for industrien å forurense fordi det er tillatt alt for store utslipp av CO2. Dermed synker CO2-kvoteprisen.

Haltbrekken mener regjeringen nå må gjøre det dyrere for oljeindustrien å forurense. Dette kan gjøres med høyere CO2-avgift i statsbudsjettet.

- En heving av CO2-avgiften for oljeindustrien gjør at de ikke får rabatt på forurensing, slik de får i dag, sier han.

- Viktig med høy nok pris

Miljøstiftelsen Zero er enig i at regjeringen må forhindre at det blir billigere å forurense. På Zeros nullutslippskonferanse nylig sa konsernsjef i StatoilHydro Helge Lund følgende:

- Det aller viktigste er å få en høy nok pris på CO2. Hvis den er høy nok, vil industrien over hele verden kaste seg over dette for å finne en løsning.

Målet i klimakvoteloven var at summen av CO2-avgiften og kvoteprisen skulle bli den samme som CO2-avgiften var tidligere.

Men med dagens kvotepris er utslippene som fører til global oppvarming blitt omlag 50 kroner billigere per tonn for den norske oljeindustrien.

- Svingninger betyr lite

Direktør for næring og miljø i oljeindustriens landsforening Lars Arne Ryssdal, tror ikke høyere CO2-avgift vil få ned utslippene, selv om kvotene er blitt billigere enn forventet:

- Selskapene våre baserer seg på det de forventer blir prisen på utslipp over flere år, og da betyr slike svingninger fra dag til dag ingenting.