Fant 1300 år gammel ski i Reinheimen

Arkeologer har gjort oppsiktsvekkende arkeologiske funn i høyfjellet i sommer. I en isfonn i Reinheimen ble det blant annet funnet en 1300 år gammel ski.

Arkeolog Runar Hole med den 1300 år gamle skia

Arkeolog Runar Hole med den 1300 år gamle skia.

Foto: Oppland fylkeskommune

Folk gikk på ski også for tusen år siden. I sommer ble det bevist, arkeologer fant en godt bevart ski med binding i isen i Reinheimen nasjonalpark i Lesja. På skia var både vidjespenning og lærreimer til bindinga bevart.

1300 år gammel ski funnet i Lesja

1300 år gammel ski funnet i Lesja.

Foto: Oppland fylkeskommune

Skia er 172 cm lang og 14,5 cm bred. Bindinga sitter på et opphøyet parti midt på, og den har et hull hvor bindingen har vært festet.


50 prosent av alle brearkeologiske funn i verden skjer i Oppland

Når isen trekker seg tilbake, dukker gamle ting fram. Arkeologer har i sommer lett etter gammel historie i både Jotunheimen, Breheimen og Reinheimen. Til sammen ble det gjort 390 funn fra steinalder, bronsealder og jernalder.

6000 år gammel pil funnet i sommer.

6000 år gammel pil funnet i sommer.

Foto: Oppland Fylkeskommune

C14-dateringer viser at et av de 60 pilskaftene som er funnet i år er nesten 6000 år gammelt.

– Det er svært spennende. Aller mest spennende er de nevnte pilspissene, sier Lars Pilø. Han er arkeolog i Oppland fylkeskommune.

Klimaendringer avslører historia

Isen viker for varmere klima, flere breer har trukket seg tilbake med flere titalls meter de siste årene. Om noen år kan mesteparten av isen være borte.

Fant øks fra steinalderen med fortsatt skarp egg

Unike funn i Gudbrandsdalen skriver om historien

Fant hest i isbre


I 1991 smeltet et mumifisert menneske ut av isen i Alpene. Funnet av den 5300 år gamle ötzi markerte på mange måter startskuddet på en global utsmelting av velbevarte arkeologiske funn fra isen. I dag er det kjent funn fra isen i Alpene, Norge, USA og Canada. Det er stor internasjonal interesse for funnene, både pga. gjenstandene som blir funnet og pga. koblingen issmeltingen og den globale oppvarmingen.

Isen er et fryselager fra fortida

Isen trekker seg tilbake, fortida avsløres

Isen trekker seg tilbake, fortida avsløres.

Foto: Oppland fylkeskommune

De arkeologiske funnene bevares kun i isen hvis denne ligger i ro, som et gigantisk fryselager fra fortida.

– Slike ubevegelige isformasjoner kalles isfonner, forteller fylkesarkeolog Espen Finstad i Oppland.

Oppland står i en særstilling globalt. Av de 3500 funnene som ble gjort i isen i fjor, ble om lag halvparten gjort på 50 funnsteder i Oppland. Årsaken er stordelen av Norges ekstreme høyfjellsområder befinner seg i dette fylket, og at avstanden til dalene der folk holdt til ikke var spesielt lang.

Blant de mange funnene i Oppland er en 3400 år gammel sko fra eldre bronsealder, en kjortel fra år 300 og en vott fra vikingtida.

De vanligste funnene er piler og skremmepinner (brukt til å styre reinen under jakta).
Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Oppland ledes av Oppland fylkeskommune og er et samarbeid med Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum. Partene samarbeider om forvaltning, forskning og formidling knyttet til funnene.

Isen smelter, funnene blir eldre og eldre

Arkeologenes leir høyt til fjells

Arkeologenes leir høyt til fjells.

Foto: Oppland fylkeskommune

Når isen smelter, kommer eldre og eldre funn for dagen. Så langt er det eldste pilskaftet som er funnet i Jotunheimen nesten 6000 år gammelt. Pilspissene er laget av både stein, skjell, jern og bein.


– I 1900 meters høyde ble det funnet en runepinne ved Lendbreen på Lomseggen i Breheimen nasjonalpark på grensa mellom Lom og Skjåk, forteller arkeologene Finstad og Pilø.

Runepinner er tidligere særlig funnet i middelalderbyene, men aldri så høyt til fjells som nå. Man risset gjerne inn en kort beskjed eller ytring på en liten tregjenstand. Runepinnen fra Lendbreen er C14-datert til å være om lag 1000 år gammel, opplyser de to.

Smelting av isbreer i Oppland har ført til en rekke nye arkeologiske funn.Bare i sommer er det funnnet bortimot 400 gjenstander som er opptil seks tusen år gamle.
Historiske funn. Funnet en ski som er over 1300 år gammel. Den eldste pilen er over 6000 år gammel. 
Oppland står for 50 % av alle bre-arkeologiske funn på verdensbasis.