Fant øks fra steinalderen med fortsatt skarp egg

Jegergravplass, øks, pilspisser – funnene har stått i kø for arkeologene i fjellet mellom Gudbrandsdalen og Valdres. – Området er brukt til fangst, fiske og ferdsel i tusenvis av år.

På et værutsatt lite nes i østenden av vannet Vinstre sitter det noen arkeologer og graver i bakken.

Her midt i fjellheimen mellom Valdres og Gudbrandsdalen har de gjort noen unike funn fra den yngre steinalderen: en fangstmannsgrav med jernpilspisser, øks, kniver og saks, i tillegg mange pilspisser, avslag og brente bein.

Graven til en jeger

Ellen Kathrine Friis, utgravingsleder

Ellen Kathrine Friis, utgravingsleder, kaller mange av funnene unike.

Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Alt vitner om at her har det vært folk i cirka 8500 år.

– Det er ikke bare et fjellandskap her, det er også et område som har vært i bruk i lang tid. De har brukt akkurat de samme områdene som de i dag bruker til setring og opplevelser. Området er brukt til fangst, fiske og ferdsel i tusenvis av år, sier utgravingsleder Ellen Kathrine Friis.

Blant de mange spennende funnene er graven til en jeger fra jernalderen. Et funn de gjorde allerede på den første dagen av utgravingen. Arkeologene var i gang med å fjerne torv da de oppdaget en jernspiss som stakk opp.

Da de gjorde rent rundt den dukket det opp flere spisser, og til slutt hadde de funnet 12 pilspisser i jern. I tillegg fant de to kniver, en saks, en spydspiss og en liten skinnskraper.

Et komplett sett med utstyr en jeger i jernalderen trengte. Alt lå stablet oppå hverandre i en ring av stein.

– Dette funnet var vel det mest uventede. Da vi så hva vi hadde funnet tenkte vi at dette kan være en grav. De 12 pilspissene passer veldig godt med funn man gjør i en fangstmannsgrav. Det var veldig spesielt, og vi ble veldig glad da vi fant det, sier Friis.

Jaktet her i flere tusen år

Funnene forteller at arkeologene har gravd fram en godt bevart grav fra eldre jernalder, cirka 500 år e. Kr. Graven er funnet på en boplass som ble brukt for første gang for minst 8500 år siden.

– Å finne et helt sett med redskaper var stort. Det var settet jegeren fikk med seg i graven.

Pilspiss

Arkeologene har funnet overraskende mange pilspisser.

Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

På denne boplassen på Mørstadstølen har arkeologene gjort mange unike funn som viser at folk kom tilbake hit år etter år. Trolig på grunn av reinsdyrene som måtte passere her i sin jakt på beiteområder. Jegerne visste dette og lå og ventet på reinen som kom forbi.

Funnene er mange og unike, og en ting som mange av dem har til felles er at de er veldig godt bevart.

– Det er veldig gode bevaringsforhold her. Hele plassen er unik. Mangfoldet i funnene er også spesielle. Vi har i hvert fall 5000 år med steinalder på en og samme plass i lagene nedover. Vi er enige om at vi vil ikke finne lignende et annet sted.

Øks med skarp egg

De har blant annet funnet pilspisser, skraper, redskaper og brente bein. Og i denne uka fant de en uvanlig godt bevart øks fra yngre steinalder.

Det vil si at den er mellom 4000 og 6000 år gammel. Øksa er det arkeologene kaller en rektangulær tverrøks med rette kanter.

– Den har holdt seg eksepsjonelt godt. Eggen er fortsatt skarp. Det kom noen gledeshyl når den ble gravd fram.

(Saken fortsetter under bildet.)

Kjersti Tidemandsen, arkeolog

Arkeolog Kjersti Tidemandsen leter synes det er spennende å finne unike ting.

Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Det er andre sesongen arkeologene graver her, og de har funnet flere gjenstander enn de hadde håpet på. Funnene tyder på at de som holdt til her bodde her i lengre perioder.

Trolig kom de hit for å jakte på sommeren og høsten, men dette er noen av spørsmålene arkeologene håper å finne svar på.

– Utgravningen av fangstanlegg og boplassene i dette området vil kaste et nytt lys over historien rundt fangsten av storvilt i fjellet. Var det bygdefolk som kom hit for å jakte eller er det jegere som bodde her? Å finne svar på dette blir en del av puslespillet, sier prosjektleder for utgravingen, Jostein Bergstøl fra Kulturhistorisk museum.

Satte ut fisk i steinalderen

Bergstølen forteller at funn av fiskebein på plassen viser at det trolig ble satt ut fisk i vannet som ligger ved siden av boplassen.

Jostein Bergstøl

Funn av fiskebein gjør at Jostein Bergstøl tror folk satte ut fisk i Vinstrevatnet i steinalderen.

Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Det var umulig for fisken å komme seg til vannet sjøl da isen trakk seg tilbake, derfor må det ha vært folket her som satte ut fisken i vannet.

– Det kan ha blitt gjort så langt tilbake som i steinalderen. Vi har funn på Tesse som bekrefter det samme. Dette er unik og ny informasjon, at så langt tilbake i jegersteinalderen så har folk drevet med pleie av naturen og satt ut fisk, sier Bergstølen.

Nå skal alle beinene som er funnet sendes til en som skal se hvilke dyr de kommer fra. Deretter blir de sendt til datering.

– Da får vi vite hvor gamle fiskebeina er. Tenk om det har vært fisk her i 6000 år?! Det er fantastisk.