Hopp til innhold

Strømpriser i Innlandet

 • Åpner igjen etter å ha vært strøm-stengt.

  I snart tre måneder har Glomdalsmuseet og Skogmuseet i Elverum vært stengt på grunn av høye strømutgifter.

  Men lørdag 18. mars åpner vi endelig dørene igjen, sier Stig Hoseth, avdelingsdirektør ved Norsk Skogmuseum til Østlendingen.

  På programmet står blant annet historiefortelling fra de dramatiske aprildagene i 1940.


 • Felles Sp-årsmøte krev kontroll over straummarknaden

  Fylkespartia i Sp i Hedmark og Oppland har felles årsmøte denne helga. Partileiar og finansminister Trygve Slagsvold Vedum er til stades på heile møtet.
  Det har delvis vore delt, men årsmøtet kjem til å vedta felles resolusjonar, mellom anna om straum.

  Under debatten var fleire som tok ordet, bekymra over at partiet ligg alt for lågt på meiningsmålingane. Dei fryktar at straumprisane skal øydelegge for partiet i valet til hausten og meiner noko må gjerast raskt.

  I forslaget til resolusjonen som skal behandlast i morgon, heiter det at regjeringa må sette i verk tiltak som sikrar nasjonal styring med straum, og stabile og føreseielege vilkår for næringslivet.
  Årsmøtet kjem trulet til å kreve at prisen på norsk kraft til straumkundar i Noreg skal vere stabile, og at det kan t.d. kan gjerast med ei toprisordning for norsk marknad og for eksport.

  Trygve Slagsvold Vedum under felles årsmøte i Hedmark og Oppland Sp
 • Reduserer nettleien

  Elvia reduserer nettleien med 750 millioner kroner.

  Det skriver selskapet i en pressemelding.

  Regjeringens vedtak om tilbakeføring av såkalte flaskehalsinntekter fra Statnett og reduserte tariffer, gjør at Elvia får reduserte kostnader sammenlignet med fjoråret.

  Det gjør det mulig for Elvia å sette ned nettleien for sine 960.000 kunder på Østlandet.

  – For våre kunder med husholdnings- og fritidsboliger betyr det i gjennomsnitt en reduksjon på 6 prosent, sier Elvia-sjef Trond Skjellerud.

 • Valdres Folkemuseum får solcelletak

  Valdres Folkemuseum har fått ENØK-støtte på 2,2 millioner kroner fra Kulturdepartementet for å redusere strømutgiftene. Museet hadde budsjettert med en halv million kroner i strømutgifter for 2022, men det kommer til å bli tre ganger så mye, skriver avisa Valdres. Nå blir det 700 kvadratmeter solcelleanlegg på taket, i tillegg til etterisolering av tak og vegger. Det kommer også til å bli gjort forbedringer av ventilasjonsanlegget.

 • Stenger to av tre kirker på Vestre Toten

  To av tre kirker blir stengt i Vestre Toten kommune de tre første månedene i 2023.

  Det har Vestre Toten kirkelige fellesråd vedtatt.

  Økte strømpriser og et stramt driftsbudsjett er årsaken til stengingsvedtaket.

  I en pressemelding skriver rådet at stengningen vil ramme de tre menighetene likt:

  Raufoss kirke er åpen i januar, Ås kirke i februar, mens Eina kirke vil være åpen i mars.