Senterungdommen raser mot folkeavstemming-nei fra Arbeiderpartiet

Ungdomspolitikerne fyrer løs mot Ap som stenger døra for fylkesoppløsning av storfylket Innlandet.

Erik Lillebakken, leder i Senterungdommen i Hedmark, sammen med Marit Andrisdotter Kvam, leder i Senterungdommen i Oppland. De to er avbilda da de i oktober 2021 oppfordra fylkespolitikerne i Innlandet om å oppløse fylket.

SINTE: Ungdomspolitikerne Marit Andrisdotter Kvam og Erik Lillebakken bruker sterke ord når de kritiserer Arbeiderpartiet for å ikke lytte til velgerne i saken om fylkessammenslåing.

Foto: privat

Med ny regjering fikk tvangssammenslåtte fylker mulighet til å dele seg igjen.

Men i Innlandet ligger det an til at Arbeiderpartiet sørger for at det blir nei til reversering - selv om både Hedmark og Oppland var imot sammenslåingen.

Ap stenger nemlig døra for oppløsning av Innlandet fylke, og for ei folkeavstemming om saken.

Det gjør senterungdommen i Innlandet regelrett forbanna.

– At en gjeng gråhåra gubber i Arbeiderpartiet går ut på denne måten er ikke annet enn hårreisende, fastslår Marit Andrisdotter Kvam, leder i Oppland Senterungdom.

– De regelrett pisser på folkemeninga, sier Erik Lillebakken, leder i Hedmark Senterungdom.

Vil lytte til folket

De to ungdomsparti-lederne mener Innlandet er et overdimensjonert fylke som ble opprettet mot folks vilje.

Derfor krever de at fylkestinget åpner for en rådgivende folkeavstemning, der innbyggerne får si sin mening.

– Dersom Innlandet Arbeiderparti skal komme til å gå for noe annet, bør Senterpartiet for alvor vurdere å bryte ut av samarbeidet på fylkesnivå, sier Lillebakken.

  • Aps innstilling i saken kan også knuse Trygve Slagsvold Vedums drøm om å få tilbake hjemfylket Hedmark:

Ungdomspolitikerne får støtte fra moderpartiet.

– Ja, folkeavstemning er et krav fra hele partiet. Dette er en så viktig sak, at her bør vi lytte til vanlige folk. Og regjeringen har åpnet for det og vil stille midler til disposisjon for å gjøre det, sier Aud Hove.

Hun er gruppeleder i Senterpartiet og fylkesvaraordfører i Innlandet.

– Maktarroganse

Senterungdommen viser til at både Hedmark og Oppland med stort flertall stemte nei til sammenslåing i 2016. Nå mener de at det ikke kan være opp til Arbeiderpartiet å bestemme at det ikke skal reverseres.

– Det er ren maktarroganse når de går ut på den måten og avfeier det alternativet, sier Erik Lillebakken.

  • Samarbeidsklimaet i Hedmark og Oppland var alt annet enn godt i forkant av sammenslåingen:

Fylkestingsrepresentant i Innlandet Arbeiderparti, Håvard Sagbakken Saanum, reagerer på ordbruken til Senterungdommen.

– Jeg syns det er litt synd at vi legger oss på det nivået.

På spørsmål om hvorfor han ikke vil ha folkeavstemning svarer han at folk har valgt sine politikere til å ta ansvar og bestemme for seg.

– Dette går inn i en slik helhet og for oss som fylkespolitikere er det viktig at vi får muligheten til å ta ansvaret for det, sier Saanum.

Avfeier undersøkelse

Han avfeier også en undersøkelse InFact har gjort for Senterpartiet i Hedmark og Oppland.

Den viser at 57,4 prosent mener det var galt å slå sammen fylkene med tvang, og at et klart flertall på 60,8 prosent mener saken bør avgjøres ved folkeavstemning nå.

– Stiller du spørsmålet på en litt annen måte vil du kunne få et litt annet svar, sier Sagbakken Saanum. Og vi vet heller ikke hvor stor valgdeltakelse vi ville få ved en slik folkeavstemning. Det er viktigere at vi politikere tar ansvar i sånne saker, sier han.

Håvard Sagbakken Saanum, Arbeiderpartiet

UENIG: Håvard Sagbakken Saanum i Arbeiderpartiet vil ikke oppløse Innlandet og heller ikke ha folkeavstemning om det.

Foto: NRK

For Arbeiderpartiet er det også et viktig poeng at sammenslåingen har kostet mye, både i tid og penger, minst 100 millioner kroner.

– Det har skapt usikkerhet for alle ansatte i fylkeskommunen. Hvis vi skal begynne med en ny runde nå vil vi få nøyaktig den samme usikkerheten og den samme kostnaden en gang til, sier Sagbakken Saanum.

Erik Lillebakken i Senterungdommen i Hedmark er fullstendig klar over at det vil koste. Men han er også fullstendig klar på at han mener det vil være verdt det.

En tålegrense for samarbeidet

Ungdomspolitikerne i Senterpartiet mener det rødgrønne samarbeidet i fylkeskommunen er i fare, hvis Arbeiderpartiet ikke endrer syn.

– Vi må ta en diskusjon på når tålegrensa for det samarbeidet er nådd, sier Lillebakken.

Fylkesvaraordfører Aud Hove utenfor fylkeshuset på Hamar

STØTTER UNGDOMSPARTIET: Gruppeleder i Sp og fylkesvaraordfører Aud Hove sier folkeavstemning er et krav fra hele partiet.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Gruppeleder og fylkesvaraordfører Aud Hove, vil avvente situasjonen og fortsatt jobbe for at innbyggerne i Innlandet skal få si sin mening. Og skulle de si nei til å gå tilbake til Hedmark og Oppland, så vil hun og partiet respektere det.

– Nå tror jeg det er viktig å tenke gjennom hva regjeringen har sagt, og på hva slags måte vi vil løse dette slik at vi får mest mulig ro, sier Hove.

  • I Alta skal innbyggerne få bestemme i en folkeavstemning om kommunen skal bli en del av Troms eller Finnmark når storfylket deles opp igjen.