Hopp til innhold

Nekter å ta med flere hundre millioner inn i storfylke

Hedmark vil beholde hundrevis av kraftmillioner i egne kommuner også etter at de blir slått sammen med Oppland ved nyttår. Fylkesordføreren mener det er en dårlig start på samarbeidet.

Hedmark fylkestingsmøte

FYLKESTINGSMØTE: Opplandpolitikerne mener de to fylkene bør gå inn i det nye storfylket som like partere, mens Hedmark mener at dette er ressurser som over svært mange år er bygd opp i Hedmark og dermed bør brukes i Hedmark.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Et enstemmig fylkesting i Hedmark går inn for å opprette et holdingselskap for å forvalte halvparten av fylkets kraftutbytte fra Eidsiva Energi de neste 15 årene, 300 millioner kroner. Fylkeskommunen eier 21,8 prosent av selskapet og vil at inntektene skal sikre bredbåndsutbygging i kommuner som i dag ligger i Hedmark.

– Eierskapet er nesten 70 prosent Hedmarksstyrt før fusjonen. Derfor er det rimelig at man tilbakefører noe verdier i en tidsbegrenset periode til befolkningen som har bygget opp dette, sier Thomas Breen, fylkespolitiker i Hedmark (Ap).

Vedtaket får fylkespolitikere i nåværende Oppland til å reagere før sammenslåingen til Innlandet fylke 1.januar 2020.

– Jeg synes det er en veldig dårlig start på et samarbeid. Jeg mener det hadde vært rettferdig å gå inn i det nye med det vi eier, sier Even Aleksander Hagen (Ap), som blir fylkesordfører i Innlandet. Hagen er nå fylkesordfører i Oppland (Ap).

Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalen

STRIDENS KJERNE: Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalen er ett av Eidsiva Energis inntjeningspunkter. Kraftprodusenten er eid av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, kommuner i begge de nåværende fylkene og kommunalt eide holdingselskaper.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

– Kunstig fordeling

Oppland fylkeskommune eier 9,2 prosent av Eidsiva, under halvparten av Hedmarks del. Fylkene har vært i forhandlinger om forvaltningen av verdiene, men de førte ikke fram.

Ifølge fylkeskommunene har Oppland og Hedmark fra 2013 til 2017 fått henholdsvis 63 og 215 millioner kroner i utbytte. Dagens vedtak innebærer en forventet inntekt på omtrent 645 millioner kroner i Hedmark de neste 15 årene, mens det tilsvarende tallet for Oppland er 189 millioner.

Even Aleksander Hagen

KREVENDE: – Jeg skulle ønske de hadde moderert seg og ikke gikk inn i en sånn ordning. Dette er krevende, sier Even Aleksander Hagen.

Foto: Privat

– Er det ikke rettferdig at pengene brukes der de blir skapt?

– Mye av disse verdiene blir skapt i Oppland så det blir en kunstig fordeling at eierskapet i Eidsiva skal styre, sier Hagen.

Han tror samarbeidsklimaet mellom de to fylkene vil preges av dagens avgjørelse.

– Det er ødeleggende at vi får dette rett før vi blir ett. Det blir urettferdig behandling av kommunene våre og man opprettholder grenser vi nå skal viske ut, sier Hagen.

Les også:

Region Innlandet

NYTT FYLKE: Hedmark og Oppland blir ett fylke fra nyttår. Det nye fylket dekker nesten 17 prosent av arealet i Fastlands-Norge og vil bestå av 46 kommuner.

Foto: Trond Gjøsund / NRK

– Har tenkt på Innlandets inntekter på sikt

– Vi har funnet en minnelig løsning som både ivaretar historisk grunn og som peker fremover på inntekter for Innlandet, sier Breen i Hedmark.

Han mener de to fylkene ikke behandles ulikt.

Thomas Breen

LANGSIKTIG: Thomas Breen sier Hedmark fylkeskommune tenker langsiktig. – Oppland må få lov til å mene det de vil i denne saken, vi ble jo ikke enige i forhandlingene, sier han.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

– Ser man rundt i landet kommer Oppland svært godt ut sammenliknet med andre steder. Vi har funnet en mellommodell jeg tror alle blir fornøyd med på sikt.

– Hagen sier dette skaper et dårlig samarbeidsklima – hva sier du til det?

– Det er to måneder til vi er en region. Jeg tror alle bør bygge samhold fremfor å skape fronter. Samtidig krever vi respekt for at vi har tenkt på Innlandets inntekter på lang sikt og ikke gitt bort aksjer eller låst utbytte på evig tid, sier Breen som viser til Sogn og Fjordane som har fått hard kritikk for å gi vekk kraftaksjer til milliardverdier.

Det er fylkeskommunen som har ansvar for å håndtere alle saker innenfor gjeldende regelverk, inkludert inndelingsloven. NRK har spurt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en kommentar til denne saken, men departementet ønsker ikke å uttale seg.

Les også:

Nytt fylkesvåpen for Innlandet fylkeskommune

NYTT FYLKESVÅPEN: I september i fjor stemte fylkestingene i Hedmark og Oppland frem dette som nytt fylkesvåpen etter samkjøringen av fylkene. Fylkesvåpenet har fått navnet «Kommunikasjon og knutepunkt».

Foto: Hedmark fylkeskommune